Naujienos

SUSITIKIMAS SU PENSININKŲ BENDRIJOS „PANEVĖŽIO BOČIAI“ ATSTOVAIS

2022 06 17

Tenka girdėti apie vykstančius gydymo įstaigų kolektyvų susitikimus su visuomene, socialiniais partneriais, kurių metu yra siekiama ne tik informuoti tikslines visuomenės grupes apie vienos ar kitos įstaigos vykdomą veiklą ir ateities perspektyvas, bet ir supažindinti žmones su vykstančiais pasikeitimais, naujovėmis, surinkti visuomenės ir tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamai, įgyvendinamai ar planuojamai veiklai bei kitiems sprendimams. Tai įgalina žmones dalyvauti sprendimų priėmime, subalansuoja visuomenės nuomonę, užtikrina sprendimų tvarumą ir, kartu, informuoja piliečius apie svarbius būsimus pokyčius, veiklos kryptis ir jų įgyvendinimą. Dalykiškas ir nuolatinis bendradarbiavimas su visuomene svarbus siekiant spręsti bendruomenėms ir gyventojų grupėms aktualius klausimus, vykdant reformas ar pokyčius, priimant sprendimus, turėsiančius įtakos visuomenei ar atskiroms jos grupėms. Tiksliniais susitikimais, veiklos pristatymais, viešomis konsultacijomis siekiama paskatinti glaudesnį bendradarbiavimą, keistis nuomonėmis aktualiais klausimais. Tokie susitikimai reikalingi abiem pusėms – jie didina motyvaciją, supratimą, suartina medicinos darbuotojų bendruomenes su visuomene.

Birželio 16 d. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje svečiavosi gausus Pensininkų bendrijos „Panevėžio bočiai“ atstovų būrys. Ligoninės direktoriaus Arvydo Skorupsko ir Pensininkų bendrijos pirmininko Vitalijaus Satkevičiaus iniciatyva buvo organizuotas šis susitikimas su Respublikinės Panevėžio ligoninės administracija, kurio tikslas – išsamiau susipažinti visuomenę su ligoninės veikla, jos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų spektru, galimybėmis, apžvelgti artimiausių penkerių metų veiklos gaires ir perspektyvas, supažindinti susirinkusius senjorų atstovus su šiuo metu vykstančia sveikatos priežiūros tinklo reforma, jos tikslais, uždaviniais, pokyčiais ir atskleisti visuomenei šios reformos privalumus bei neabejotiną naudą, orientuotą į žmogų, siekiant pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą, kokybę ir maksimaliai priartinant jas prie gyventojų. Susitikimo metu išsamiau buvo pristatomi klausimai, liečiantys senjorų poreikius, jų realizavimo galimybes Panevėžyje.

Šiame susitikime dalyvavo ir Europos Parlamento narys, Lietuvos mokslininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politikas ir visuomenės veikėjas Liudas Mažylis. „Man visada didžiulė garbė būti šioje ligoninėje, kurioje XXa. pr. dirbo mano senelis Pranas Mažylis. Europos Parlamente dalyvauju Aplinkos, sveikatos ir maisto saugos komiteto darbe. Turiu pasakyti, kad reikia dar daug pastangų, kad sveikatos priežiūros paslaugos Europos šalyse būtų tolygios, nes šito kol kas nėra. Gera žinia – per rekordiškai trumpą laiką pagaminti skiepai nuo COVID – 19 infekcijos bei teisinga ir proporcinga vakcinų paskirstymo politika. Dalyvauti tokiame susitikime šiandien man yra ir smalsu , ir žingeidu – tikiuosi išgirsti informaciją apie šios ligoninės vykdomų darbų apimtis bei artimiausio laikotarpio perspektyvas, išgirsti žmonių nuomonę apie šią gydymo įstaigą bei teikiamas paslaugas, geriau suprasti šalyje vykdomą sveikatos reformą visos šalies ir atskirai paimto miesto kontekste“, - sakė profesorius Liudas Mažylis.

Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas susirinkusiems išsamiai ir vaizdžiai pristatė ligoninės darbo galimybes pandemijos metu, padėkojo visiems už supratimą ir pagalbą, kartu sprendžiant tuo metu iškilusius bendrus sunkumus, apžvelgė ligoninės veiklos pasiekimus pastarųjų trijų metų laikotarpiu bei papasakojo apie mūsų gydymo įstaigos veiklos gaires laikotarpiui iki 2027 metų. „ Dėl pandemijos apribojimų, paskutinius porą metų jokie renginiai nevyko, tad poreikis susitikti, padiskutuoti, atsakyti visuomenei į jiems aktualius klausimus, yra didžiulis. Šiandien norime pristatyti tai, kas padaryta, kokie yra artimiausi ligoninės planai, nes ligoninės veikla visuomet betarpiškai liečia žmones, kurie kasdien naudojasi ligoninėje dirbančių specialistų paslaugomis. Kitais metais švęsime ligoninės 100 metų jubiliejų, tad renginiai, skirti šiai iškiliai datai, galima sakyti, prasideda jau dabar. Senjorai kelia natūralius klausimus – kaip galima greičiau gauti sveikatos priežiūros paslaugas, nori, kad jos būtų kokybiškos, nes jie – viena iš tikslinių visuomenės grupių, kurie, galimai, dažniausiai lankosi gydymo įstaigose. Šiuo metu mūsų ligoninei bene didžiausias iššūkis yra tinkamai įsijungti į šalyje vykstančią sveikatos priežiūros tinklo reformą ir padaryti viską, kad ši pertvarką padėtų gyventojams greičiau, efektyviau ir savalaikiai gauti norimas kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Tuo tikslu ir organizavome šiandieninį susitikimą su Pensininkų bendrijos „Panevėžio bočiai“ nariais“, - pasakojo ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas. Susirinkusius direktorius supažindino su pastaraisiais metais įsigyta naujausia ir šiuo metu pažangiausia diagnostikos ir gydymo įranga, pristatė diegiamas inovacijas ir akcentavo, kaip tai įtakos į gyventojams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, efektyvumą bei saugumą. Ligoninė į pažangą, atnaujinimą, modernios įrangos įsigijimą investuoja ne tik savo lėšas, bet ir aktyviai dalyvauja įvairių fondų bei programų veikloje – nuolat yra teikiamos paraiškos, siekiant gauti tikslinį finansavimą atskiriems projektams. Direktorius pristatė šiuo metu jau baigiamo Likėnų reabilitacijos ligoninės renovacijos projekto eigą, išsamiai papasakojo šios gydymo įstaigos istoriją, mineralinio vandens ir gydomojo purvo charakteristikas ir jų savybes, aptarė ateities perspektyvas.  

Susitikimo su bendrijos „Panevėžio bočiai“ nariais metu, buvo ne tik apžvelgiama esama situacija, planuojami darbai bei artimiausio laikotarpio užmojai, bet ir atsakyta į susirinkusių šio renginio dalyvių klausimus. „Esame Respublikinės Panevėžio ligoninės teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavėjai, todėl, pasiūlius susitikti su ligoninės administracija, pensininkų bendrijos nariai mielai sutiko ir šiandien matome gausų bendrijos narių atstovavimą. Esame labai dėkingi ligoninės direktoriui už mums skirtą laiką ir dėmesį, už ligoninės veiklos bei ateities planų pristatymą, už išsamų šiuo metu vykstančios sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformos pristatymą ir, tikiuosi, ateityje tokie susitikimai bus reguliarūs“, - susitikimo idėja džiaugėsi pensininkų bendrijos pirmininkas, europarlamentaro Liudo Mažylio atstovas bei Panevėžio m. savivaldybės tarybos narys Vitalijus Satkevičius.

„Sudomino tai, kad ligoninė plėsis, vyks renovacijos, daugės teikiamų paslaugų, gerės jų kokybė ir prieinamumas. Tai -–džiugina, nes mums, senjorams, to labai reikia“ (Virginija). „Ligoninės veiklą vertinu neblogai, tik, kartais, pasigendame daugiau dėmesio iš personalo pusės, bendravimo, ypač mūsų, senjorų, atžvilgiu. Žinoma, teigiamo, pozityvaus yra nepalyginamai daugiau ir tai teikia pasitikėjimo šia gydymo įstaiga“ (Janina). „Direktorius labai išsamiai papasakojo apie ligoninės veiklą, išgirdome daug naujo. Esame labai patenkinti ir dėkingi ligoninės vadovams už parodytą dėmesį, pagarbą vyresnio amžiaus žmonėms, už pastangas įsiklausyti į mūsų nuomonę, pageidavimus ir norėtume, kad tokie renginiai būtų dažniau“. (Romualda).

Pasibaigus susitikimui, ligoninės direktorius A. Skorupskas visiems jo dalyviams įteikė po knygą apie Respublikinę Panevėžio ligoninę ir suvenyrinį medalį, skirtą 180 – ties metų Panevėžio krašto medicinos gyvavimo jubiliejui, taip pat priminė, kad sekantys, 2023 – ieji metai, bus „auksiniai“ metai, nes tais metais Respublikinei Panevėžio ligoninei sukaks 100 metų, bei pakvietė visus atšvęsti šią įsimintiną datą kartu. Vėliau senjorai buvo pakviesti maloniam pokalbiui prie kavos/arbatos puodelio ir privačiam pabendravimui su renginio svečiu profesoriumi Liudu Mažyliu ir ligoninės direktoriumi Arvydu Skorupsku. Susitikimas praėjo sklandžiai, jo dalyviai liko labai patenkinti šia gražia iniciatyva ir reiškė viltį susitikti dažniau.   

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-17 14:59