Smurto prevencijos politika

VšĮ Respublikinėje ligoninėje už Smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimą atsakingas asmuo (Kompetentingas asmuo) – profesinės sveikatos specialistė Žydrūnė Šedytė, tel. (0-45) 50 15 14, el. p. zydrune.sedyte-anti-bot-bit@panevezioligonine.lt

 

Darbuotojas, pagrįstai manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama ir (ar) naudojamas smurtas, apie tai gali pranešti šiais būdais:
 
 1. pateikdamas nustatytos formos pranešimą:

  • savo tiesioginiam vadovui (jei smurtas patiriamas iš tiesioginio vadovo – vadovo tiesioginiam vadovui);
  • Kompetentingam asmeniui;
  • Medicinos etikos komisijos pirmininkui.
  • Ligoninės elektroniniu paštu info-anti-bot-bit@panevezioligonine.lt;
  • paštu Ligoninei (adresu Smėlynės g. 25, LT-35144, Panevėžys);
  • tokiems pranešimams skirtoje vietoje – dėžutėje „Mes Jus girdime“;


 2. žodžiu tiesiogiai atvykęs į Ligoninę pas Kompetentingą asmenį.

 

Smurto ir priekabiavimo politikos įsakymai

ĮSAKYMAS DĖL SMURTO IR (AR) PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL DIREKTORIAUS 2023 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-20 „DĖL SMURTO IR (AR) PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

PRANEŠIMO FORMA APIE VŠĮRESPUBLIKINĖJE PANEVĖŽIO LIGONINĖJE GALIMAI PATIRTĄ SMURTĄ IR (AR)PRIEKABIAVIMĄ

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-30 11:49