Naujienos

POEZIJOS POPIETĖ LIKĖNŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE

2022 06 14

Birželio 9d. II - ojo gydomojo korpuso III aukšto poilsio erdvėje savo kūrybos eilėraščius skaitė šiuo metu Likėnų reabilitacijos ligoninėje besigydanti Taisa Pajarskienė. 

Literatūrinio susitikimo metu autorė susirinkusiems pasakojo kaip gimė jos pomėgis kurti eiles -  trauką poezijai, kūrybai pajuto per savo asmeninių išgyvenimų, patirčių, savo apmąstymų prizmę, o jos kūriniuose dominuojančios temos yra apie motiną, gamtą, pirmąją meilę. Socialinė darbuotoja Sandra Čyžiutė ir medicinos psichologė Rasa Ivanovienė pasiūlė eilėraščius paskaityti ne tik palatos kaimynėms, bet ir kitiems šiuo metu reabilitacijos ligoninėje besigydantiems pacientams. Taip gimė idėja organizuoti poezijos popietę.

Ne taip jau dažnai turime galimybę išgirsti gyvą eilėraščius rašančio autoriaus žodį, jo sukurtų ir su išraiška  jausmingai skaitomų eilių skambesį, išsakomų nuotaikų ir poetinių spalvų kaitas, tad šios poetinės popietės dalyviams ponios T. Pajarskienės skaitomos eilės sukėlė įvairių jausmų - vieni nuoširdžiai šypsojosi, prisiminę jaunystę, kitiems nuriedėjo ašara... Pacientai ne tik klausėsi eilių, bet ir turėjo galimybę atsigaivinti Likėnų mineraliniu vandeniu. 

Savo kūrybą autorė skaito ir namų aplinkoje artimiems žmonėms, ir yra kviečiama į įvairių draugijų organizuojamas poezijos popietes. Atsidėkojant Taisai Pajarskienei už jos kūrybinių versmių verpetus, už jos poetinio žodžio sužadintus jausmus, Likėnų reabilitacijos ligoninės darbuotojai įteikė autorei Respublikinės Panevėžio ligoninės suvenyrą, mineralinio vandens „Likėnai“ ir gėlių.

Pasibaigus popietei, jos dalyviai skirstėsi būdami pakilios nuotaikos ir nuoširdžiai linkėdami autorei dar daug puikių, širdį ir jausmus glostančių prasmingų eilių, kūrybinio polėkio ir įgyvendinti  svajonę – išleisti savo eilėraščių knygą.

 

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-14 14:57