Naujienos

PILIETINĖ AKCIJA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“ RESPUBLIKINĖJE PANEVĖŽIO LIGONINĖJE

2022 01 13

Sausio 13 dieną minimi 1991 metų įvykiai, kai Sovietų Sąjungos ginkluotosios pajėgos, kartu su Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomene bei KGB, bandė įvykdyti valstybės perversmą.

Šiai agresijai priešinosi beginkliai, taikūs Lietuvos žmonės, miniomis apsupę Parlamento pastatą, Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Prie pastarųjų dviejų objektų sausio 13 – osios naktį pasirodė Sovietų Sąjungos tankai, šarvuočiai ir ginkluoti kareiviai, kurie nevengė panaudoti jėgos prieš Lietuvos žmones. Virš 600 žmonių buvo sužeista, 14 – žuvo... Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau Sovietų Sąjungos operacija buvo nesėkminga ir armija greitai pasitraukė iš užimtų objektų.

Nuo šių kraupių įvykių prabėgo jau 31 – eri metai, tačiau žmonių atmintyje jie lieka gyvi. „Atmintis gyva, nes liudija“ – tai tradicinė pilietinė akcija, kurios metu sausio 13 dieną 8 val. ryto namuose, darbovietėse ir žmonių širdyse uždegamos atminimo žvakutės ir taip pagerbiamas Lietuvos laisvės gynėjų atminimas.

Šioje kilnioje akcijoje aktyviai dalyvauja ir Respublikinės Panevėžio ligoninės bendruomenės nariai – nuo pat ryto ligoninės languose dega žvakės, liudijančios mūsų meilę ir pagarbą Lietuvos laisvės gynėjams.

 

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-14 08:07