Naujienos

Knygos puslapiuose apie gydytoją Joną Enriką Gurskį

2023 06 30

Panevėžio istorija mena daug žmonių, kuriuos, nepaisant jų specialybių, profesijų, amžiaus – prisimename. Lietuvos istorijoje jie paliko gilų pėdsaką. Daugelis – išeiviai iš lietuviško kaimo, atkakliai siekę mokslo, žinių, prabangos nematę jaunuoliai. Darbštūs pasišventėliai savo idėjoms, siekiams. Kentėję tremtyje, lageriuose, nužudyti, kūrę ateitį savo vaikams – Lietuvos ateičiai, o šiandien retai teatsimenami. Tokie buvo įvairiais metais Panevėžio krašte gimę, daraktorių į šviesos kelią išvesti, Panevėžio švietimo židiniuose mokyti, žinių sėmęsi Europos, Baltijos kraštų, įrašę ryškius puslapius medicinos, sveikatos apsaugos istorijoje – tai talentingi gydytojai, puikūs medicinos centrų, sanitarinio švietimo organizatoriai, publicistai, pedagogai, mokslininkai – išradėjai, inovatoriai. Vienas tų pasišventėlių žmogui, Lietuvos ateičiai – augančiai kartai  buvo tremtinys, gydytojas Jonas Enrikas Gurskis.

Vidos Beinortienės sudarytoje knygoje „Gydytojas Jonas Enrikas Gurskis“ skiriamas vienam jų – gydytojui Jonui Enrikui Gurskiui (1925 – 1990). Ūkininkų vaikas nuo Panevėžio krašto, tremtinys, nepailstantis darbštuolis J.E. Gurskis Panevėžyje įkūrė kūdikių Plaukimo centrą, suformavo savitą kūdikių plaukimo metodiką, integruotą vaikų medicinos priežiūros sistemą. Leidinyje pateikti gydytojo straipsniai, metodinės rekomendacijos, atsiminimai apie unikalų Lietuvoje centrą ir jo kūrėją.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-30 11:25