Naujienos

JO EKSCELENCIJOS PANEVĖŽIO VYSKUPO LINO VODOPJANOVO OFM APSILANKYMAS RESPUBLIKINĖJE PANEVĖŽIO LIGONINĖJE

2022 02 11

Pasaulinė ligonių diena yra minima vasario 11 – ąją, apie kurios įvedimą prieš 30 metų apaštališkuoju laišku paskelbė šventasis popiežius Jonas Paulius II. Ligonių dienos minėjimas iškelia į dėmesio centrą pareigą Kristaus, kuris gydė žmonių kūno ligas ir dvasines negalias, pavyzdžiu liudyti gailestingą meilę sergantiesiems. Tai, kartu, ir proga apmąstyti, planuoti ir įvertinti Bažnyčios sielovadines iniciatyvas šioje labai plačioje jos veikimo sferoje.

Kasmet popiežius skelbia Žinią Pasaulinės ligonių dienos proga. Šiais metais popiežius Pranciškus savo „Žinioje 30- osios Pasaulinės dienos proga“ kalba apie gailestingumą ir kreipia mūsų žvilgsnį į Dievą, kuris visada su tėviška meile žvelgia į savo vaikus. Šiai, trisdešimtajai, Pasaulinei ligonių dienai pasirinkta tema - „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“.

„Kaip galėtume pamiršti daugybę ligonių, kurie šiuo pandemijos laikotarpiu, paskutinį savo gyvenimo etapą nugyveno vieni intensyviosios terapijos skyriuje, tiesa, prižiūrimi didžiadvasiškų sveikatos priežiūros darbuotojų, bet toli nuo mylimiausių artimųjų ir svarbiausių žemiškojo gyvenimo žmonių? Brangūs sveikatos priežiūros darbuotojai, su meile ir kompetencija vykdoma jūsų tarnystė ligoniams pranoksta jūsų profesijos ribas ir tampa misija. Jūsų rankos, liečiančios kenčiantį Kristaus kūną, gali būti gailestingųjų Tėvo rankų ženklas. Įsisąmoninkite, kad jūsų profesija yra labai garbinga, drauge supraskite ir jos atsakomybę“ – kalba popiežius Pranciškus. Žinią popiežius užbaigia šiais žodžiais: „Brangūs broliai ir seserys, Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimui pavedu visus ligonius ir jų šeimas. Tegul jie randa prasmę, paguodą ir įgyja pasitikėjimo vienydamiesi su Kristumi, kuris pasiima pasaulio skausmą. Meldžiuosi už visus sveikatos priežiūros darbuotojus, kad jie, turėdami apsčiai gailestingumo, drauge su tinkama priežiūra dovanotų pacientams savo brolišką artumą.

Visiems nuoširdžiai suteikiu apaštališkąjį palaiminimą“.

Pasaulinė ligonių diena Respublikinėje Panevėžio ligoninėje prasidėjo Šv. Mišių auka, kurią už visus ligonius ir kenčiančiuosius, už ligoninėje dirbančius medikus, savanorius ir visus geros valios žmones Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo šios bažnyčios dekanas, ligoninės kapelionas Pavel Andžejevski. Ši Šv. Mišių auka buvo transliuojama Respublikinės Panevėžio ligoninės Facebook paskyroje.

Pasibaigus Šv. Mišioms, Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM atvyko į Respublikinę Panevėžio ligoninę ir, lydimas ligoninės direktoriaus Arvydo Skorupsko bei ligoninės kapeliono Pavel Andžejevski, lankė ligoninės skyriuose besigydančius ligonius, nuoširdžiai bendravo su jais linkėdamas sveikatos, kantrybės, vilties ir greito grįžimo namo pas artimuosius.

„Pirmiausia, sveikinu visus su Pasauline ligonių diena, dėkoju visiems gydytojams, slaugytojams, savanoriams už jų neįkainuojamą darbą, nes jie – tai žmonės, kurie kasdien prisiliečia prie ligonio kančių, prie žmogaus, kuris yra kūno ligonis. Visą medikų darbą dar apsunkina jau beveik du metus trunkantis pandemijos laikotarpis, tačiau jie nenuleidžia rankų ir pasiaukojamai dirba savo darbą. Ligoniams linkiu kantrybės, vilties, tikėjimo, linkiu pasitikėti šiuolaikine medicina, kuri yra labai stipriai pažengusi į priekį ir padeda žmogui pasveikti“, - susitikimo metu kalbėjo Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

„Džiaugiamės tapusia gražia tradicija, kad, minint Pasaulinę ligonių dieną, yra aukojamos Šv. Mišios už visus sergančius ir kenčiančius, už medikus, savanorius ir visus geros valios žmones, kurie gydo ir slaugo ligonius, kad Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM lanko mūsų ligoninėje besigydančius pacientus, bendrauja su ligoninės darbuotojais, taip sutelkdamas mus visus bendrystei, teikdamas dvasinį palaikymą ir padrąsinimą. Šiandien aplankysime sunkiausius ligonius, kurie yra gydomi mūsų ligoninėje, kurie, būsiu atviras, labai laukia šių Panevėžio vyskupo apsilankymų“, - Panevėžio vyskupo vizitu džiaugėsi ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas.

„Kad ir ką galvotum apie save, Dievo akyse tavo vertė yra didžiausia“, - tai pagrindinė mintis, lydėjusi  Jo Ekscelencijos Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ligonių lankymą  Respublikinėje Panevėžio ligoninėje.

Būkite sveiki!

 

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-11 14:45