Naujienos

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

2022 04 04

Informuojame Jus, kad VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė 2022 m. balandžio 5 d. pradeda įgyvendinti 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID – 19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir REACT – EU iniciatyvos lėšomis finansuojamą projektą „Centrinės valdžios viešojo pastato, esančio adresu A. Jakšto g. 6, Panevėžys atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą“.

Šio projekto tikslas – įdiegiant energetines priemones sumažinti pastato, esančio A. Jakšto g. 6 Panevėžyje energijos suvartojimą, pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Siekiant padidinti vieno iš Respublikinės Panevėžio ligoninės pastatų – Konsultacijų poliklinikos – energijos vartojimo efektyvumą numatomas kompleksinis pastato atnaujinimas, taikant energijos vartojimo audito ataskaitoje rekomenduotą vidutinių investicijų energijos taupymo priemonių paketą. Taip bus prisidedama prie šilumos energijos sąnaudų sutaupymo ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo bei bus pasiekta pastato energetinio efektyvumo B klasė. Renovacijos priemonių paketas padės Konsultacijų poliklinikos pastatą priartinti prie 6 esminių statinio reikalavimų: mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo.

Konsultacijų poliklinikos pastato renovacijos darbai turi būti baigti iki 2022 m. pabaigos. Pastato renovacijos metu dalis asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir toliau bus teikiamos šiame pastate, o dalis bus perkelta į kitas ligoninėje esančias patalpas. Visą informaciją ir nuorodas apie laikinus pasikeitimus  rasite Konsultacijų poliklinikoje.

Mieli panevėžiečiai ir miesto svečiai, labai atsiprašome Jūsų už galimus laikinus nepatogumus, labai tikimės Jūsų supratimo, palaikymo ir tolerancijos dėl galimų laikinų nesklandumų. Neabejojame, kad atlikus šio pastato renovaciją, mums bus daug patogiau priimti Jus mūsų gydymo įstaigoje, o Jums – daug jaukiau ir komfortiškiau gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Būkite sveiki!

 

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-04-04 16:07