Naujienos

Gražina Šumskienė

2022 03 03

„Mirtis – tai slekstis, bet ne pabaiga, brangiausi žmonės eina ir palieka,
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir jie mūs atminty išlieka...“
 
Eidama 83 – čiuosius metus mirė ilgametė Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytoja terapeutė
 

Gražina Šumskienė

Velionė gimė Rokiškyje 1939 metais. Baigusi vidurinę mokyklą ji 1962 metais įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Baigusi aukštuosius medicinos mokslus, gydytoja Gražina 1966 m. kovo 18 d. pradėjo dirbti Panevėžio apskrities ligoninėje gydytojos terapeutės pareigose. 1974 m. gydytoja G. Šumskienė paskiriama Terapinio skyriaus vedėja, o nuo 1978 m. dirbta ir Panevėžio apskrities vyr. terapeutės pareigose. Nuo 1999 m. ji - vidaus ligų gydytoja – konsultantė. Gydytoja G. Šumskienė eilę metų buvo internų praktikos vadove ir per tą laiką konsultavo bei išugdė didelį jaunųjų medikų būrį. Darbą Respublikinėje Panevėžio ligoninėje G. Šumskienė baigė 2016 m. rugpjūčio 31 d,. išdirbusi mūsų gydymo įstaigoje daugiau, nei 50 metų.

Darbe velionė Gražina buvo pareiginga, iniciatyvi, pasižyminti kruopštumu, reikli sau ir pavaldiniams. Gydytoja turėjo didelį autoritetą ligoninės darbuotojų tarpe – kolegos tikėjo ir pasitikėjo ja, dažnai kviesdavo konsultacijoms. Ji buvo darbšti, taktiška, dėmesinga ligoniams ir jų artimiesiems. Turėjo puikų loginį mąstymą, greitą reakciją, unikalų gebėjimą taikyti medicinos teorines žinias praktikoje. Visuomet linksma, puiki šokėja.

Gydytoja buvo aktyvi visuomenininkė. 1990 m., gavusi didelį rinkėjų pasitikėjimą, ji išrenkama į Panevėžio m. savivaldybės tarybą, kurioje Sveikatos reikalų komitete atstovavo medikų bendruomenės interesus, aktyviai propagavo medicinines naujoves ir diegė jas praktikoje. G. Šumskienė buvo Europos respiratologų asociacijos nare, Lietuvos internistų draugijos valdybos nare, Panevėžio krašto internistų skyriaus nare, aktyvia Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio skyriaus nare, Panevėžio apskrities ligoninės Etikos komisijos nare. Gydytoja aktyviai dalyvavo diegiant ligoninės restruktūrizacijos planus. Nuo 1995 m. ji buvo paskirta neetatine vidaus ligų vyr. specialiste. Gydytoja Gražina buvo žurnalo „Internistas“ redakcinės kolegijos patariamosios valdybos nare, yra paskelbusi daug straipsnių spaudoje, dalyvavo ruošiant ligų diagnostikos ir gydymo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei gydymo ir diagnostikos metodikas. Gydytoja dalyvavo kardiologų draugijos miokardo infarkto prevencijos moksliniame tiriamajame darbe.

1985 m. gydytojai  Gražinai Šumskienei buvo suteiktas Sveikatos žymūno vardas, o, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę,  jai buvo suteiktas ir Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas.

Atsisveikinimas su velione ir laidotuvės vyks 2022 m. kovo mėn. 5 dieną, šeštadienį: 9.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje; 10.00 – 14.00 val. – atsisveikinimas Grauduvos laidojimo namuose Didžiojoje salėje; 14.00 val. – išnešama urna. Laidojama Ramygalos g. esančiose kapinėse tėvų kape.

Respublikinės Panevėžio ligoninės kolektyvas gedi dėl buvusios kolegės netekties, nuoširdžiai užjaučia velionės artimuosius, visus, pažinojusius Gražiną Šumskienę ir liūdi kartu su jais.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-04 13:53