Naujienos

Artėjant Šv. Velykoms...

2024 03 27

Mielieji,

Artėja Šv. Velykos, kada varpai skambins gyvenimą ir viltį! Tai palaiminimas kiekvienam iš mūsų, atgaiva ir pastiprinimas tikėjimu: šviesa visada nugali tamsą, gėris visada nugali blogį, gyvenimas nugali mirtį!

Didžioji Velykų savaitė prasideda Verbų sekmadienį. Kiekviena šios savaitės diena reiškia Kristaus kelią: nuo jo santykio su mokiniais, meilės žmonėms, kančios, išdavimo bei mirties iki džiaugsmingo Prisikėlimo. Didžioji savaitė – kiekvienam krikščioniui svarbiausio įvykio šventimas. Nuo Verbų sekmadienio iki Didžiojo ketvirtadienio, per Didįjį penktadienį, bet ypač Velykų sekmadienį kiekvienas tikintysis prisimena Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą – krikščionių religijos šerdį.

Tegul prie kiekvienos širdies prisiliečia Kristaus prisikėlimo stebuklas! Tegu mus aplanko dar stipresnis tikėjimas gerumu ir gėriu, dar didesnis pasiryžimas puoselėti šviesą ir taiką, dar tvirtesnis pašaukimas – kiekvieną dieną puoselėti gailestingumą, meilę ir pagarbą. Gerumas, tikėjimas ir meilė yra šviesa, į kurią mes visi stiebiamės. Tai yra mūsų stiprybė.

Ištvermė ir begalinis troškimas gyventi, atgimti mintimis ir dvasia, įkvėpti tyro oro gurkšnį – tai ir žmogaus prigimtis. Švęskime ne tik pavasario, gamtos prabudimo ir gyvybės skleidimosi, bet svarbiausia – Dievo ir mūsų prisikėlimo tikėjimą, viltį ir meilę.

Džiaukimės Kristaus prisikėlimu! Džiaugsmas tegul liečia ne tiktai mūsų aplinką, bet ir mūsų širdis. Palaimingų visiems ateinančių Viešpaties prisikėlimo švenčių!
 
Panevėžio Švč. Trejybės rektorato dekanas,
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės kapelionas
Pavel Andžejevski
Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-27 11:13