Naujienos

Gydytojas otorinolaringologas Alvydas Abramavičius paliko Otorinolaringologijos skyriaus vedėjo pareigas

2023 10 31

Spalio 31 d. – ypatinga diena Respublikinės Panevėžio ligoninė Otorinolaringologijos skyriaus vedėjui gydytojui otorinolaringologui Alvydui Abramavičiui, kuris Panevėžio ligoninėje pradėjo dirbti 1983 metais ir nuo 2014 metų vadovavo skyriui, o nuo šiandien vedėjo vietą užleidžia kolegei. Gydytojas A. Abramavičius ir toliau lieka dirbti skyriuje, kuriam nuo šiol vadovaus gydytoja otorinolaringologė Vita Medelienė.

Už ilgametes pastangas, už įdėtą indėlį vystant Otorinolaringologijos skyriaus veiklą bei už gerą vadovavimą šiam skyriui, atėjo padėkoti  A. Abramavičiui  ir pasveikinti naujos vedėjos V. Medelienės, ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas, kolegos ir administracijos darbuotojai.

„Ligoninės darbuotojų, administracijos, asmeniškai ir savo vardu noriu padėkoti Jums, gydytojau, už nuveiktus darbus, už išgelbėtas gyvybes, už suteiktas paslaugas, už pastangas dirbant Panevėžio ligoninės Otorinolaringologijos skyriuje. Jūs savo darbu,  asmeniniu pavyzdžiu tikrai užėmėte deramą vietą mūsų ligoninės dar viename istorijos etape. Labai gražus  tęstinumas, kada gydytojas mokytojas A. Abramavičius  perduoda skyriaus vairą savo mokinei gydytojai V. Medelienei. Noriu palinkėti jaunajai vedėjai garsinti Panevėžio ligoninės vardą, dirbti su entuziazmu, gerais norais ir ryžtu siekti naujų aukštumų“, -  dėkodamas ilgamečiam vedėjui ir sveikindamas jaunąją vadovę kalbėjo Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius A. Skorupskas.

Kolega, gydytojas otorinolaringologas Vytautas Glodenis taip pat dėkojo ilgamečiui vedėjui ir sveikino jaunąją vadovę.

„Šiandien otorinolaringologų bendrijoje - šventė. Norėčiau priminti šiek tiek istorijos, kuri prasidėjo nuo gydytojo otorinolaringologo Jono Statkevičiaus, kuris buvo pirmasis mūsų skyriaus vedėjas Panevėžio ligoninėje. Jis buvo žinomas chirurgas  visoje šalyje. Antrasis vedėjas buvo jo mokinys Kęstutis Gerikas, kuris vadovavo skyriui ilgus metus. Aš didžiuojuosi, nes buvau gerbiamo K. Geriko mokinys. Trečiuoju vadovu  teko garbė būti man pačiam ir dėkoju Dievui, kad skyriui vadovavau 30 metų ir du mėnesius. Man būnant vedėju atvyko dirbti gydytojas A. Abramavičius, jaunas specialistas, bet labai žingeidus, darbštus, kruopštus, turintis labai geras žmogiškąsias savybes ir auksines rankas. Noriu pažymėti, kad A. Abramavičius per beveik dešimt metų vadovavimo skyriui atliko didelį darbą, išlaikant ir puoselėjant mūsų tarnybą“, - kalbėjo gydytojas V. Glodenis.

A.Abramavičius gydytojas otorinolaringologas  reiškė padėką administracijai, kuri visada išklausė ir stengėsi padėti  darbuotojams. Dėkojo ir visam kolektyvui, su kuriuo teko dirbti visus šiuos metus, už draugystę, už darbą kartu ir džiaugiasi, galėdamas vedėjo pareigas užleisti naujai gydytojai otorinolaringologei V. Medelienei.

Otorinolaringologijos skyriaus darbuotojai savo jau buvusiam vedėjui dėkojo už ilgametį vadovavimą kolektyvui, už profesinį tobulinimą, už A. Abramavičiaus  žinias ir drąsą įdiegiant naujus ir pažangius gydymo metodus.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-31 13:32