|   Versija neįgaliems   
Priimamasis(+370 45) 507186

Darbo pasiūlymai

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės konkursų organizavimo nuostatai

 

VŠĮ RESPUBLIKINĖ PANEVĖŽIO LIGONINĖ,

kodas 191340120, buveinės adresas - Smėlynės g. 25, Panevėžys

skelbia viešą konkursą

Urologijos skyriaus vedėjo – gydytojo urologo vietai užimti

 

Darbo pobūdis – planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Urologijos skyriaus veiklą, skiria tiesiogiai pavaldiems darbuotojams užduotis, atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą bei savalaikį įgyvendinimą.

Bendrieji ir kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo".
 3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos išsilavinimą – gydytojo kvalifikaciją ir turėti galiojančią licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo urologo profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą.
 4. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą, darbo santykių organizavimą.
 5. Gerai žinoti medicinos etikos pagrindus.
 6. Mokėti planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, gebėti efektyviai paskirstyti skyriaus žmogiškuosius išteklius, vadovauti kolektyviniam darbui bei priimti sprendimus, mokėti savarankiškai analizuoti, apibendrinti gaunamą informaciją, parengti ir/ar pateikti einamųjų klausimų išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 8. Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei ryšio priemonėmis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai pateikiant orginalus ir kopijas arba siųsti registruotu laišku dokumentų kopijas, patvirtintas notaro):

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma),
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją,
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją,
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jo kopijas,
 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jo kopijas,
 • gyvenimo aprašymą,
 • savo privalumų sąrašą nurodant turimus įgūdžius ir dalykines savybes,
 • užpildytą pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje).

Atrankos būdas: testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, Personalo skyriuje (Smėlynės g. 25, Panevėžys), 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos internetinėje svetainėje www.panevezioligonine.lt. Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 45 507115. Paskelbimo data 2018.03.19

---------------------------------------------------------------------------------------------

VŠĮ RESPUBLIKINĖ PANEVĖŽIO LIGONINĖ,

kodas 191340120, buveinės adresas - Smėlynės g. 25, Panevėžys

skelbia viešą konkursą

Vaikų ortopedijos traumatologijos ir chirurgijos skyriaus

vedėjo – gydytojo vaikų chirurgo vietai užimti

 

Darbo pobūdis – planuoja, organizuoja ir kontroliuoja vaikų ortopedijos traumatologijos ir chirurgijos skyriaus veiklą, skiria tiesiogiai pavaldiems darbuotojams užduotis, atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą bei savalaikį įgyvendinimą.

Bendrieji ir kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo".
 3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos išsilavinimą – gydytojo kvalifikaciją ir turėti galiojančią licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų chirurgo profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą.
 4. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą, darbo santykių organizavimą.
 5. Gerai žinoti medicinos etikos pagrindus.
 6. Mokėti planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, gebėti efektyviai paskirstyti skyriaus žmogiškuosius išteklius, vadovauti kolektyviniam darbui bei priimti sprendimus, mokėti savarankiškai analizuoti, apibendrinti gaunamą informaciją, parengti ir/ar pateikti einamųjų klausimų išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 8. Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei ryšio priemonėmis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai pateikiant orginalus ir kopijas arba siųsti registruotu laišku dokumentų kopijas, patvirtintas notaro):

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma),
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją,
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją,
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jo kopijas,
 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jo kopijas,
 • gyvenimo aprašymą,
 • savo privalumų sąrašą nurodant turimus įgūdžius ir dalykines savybes,
 • užpildytą pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje).

Atrankos būdas: testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, Personalo skyriuje (Smėlynės g. 25, Panevėžys), 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos internetinėje svetainėje www.panevezioligonine.lt. Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 45 507115. Paskelbimo data 2018.03.19

---------------------------------------------------------------------------------------------

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei pastoviam darbui reikalingi:

 1. Gydytojas oftalmologas (darbui Konsultacijų poliklinikoje: teikti gydytojo oftalmologo ambulatorinę II ir III lygio ir būtinąją medicinos pagalbą);
 2. Gydytojas kardiologas;
 3. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (darbui Likėnų reabilitacijos ligoninėje);
 4. Bendrosios praktikos slaugytoja;
 5. Slaugytojo padėjėja (darbui Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje);
 6. Radiologijos technologas (darbui radiologinės diagnostikos kabinetuose, kompiuteriniame tomografe);

Savo gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu personalas@panevezioligonine.lt nurodant pareigybės pavadinimą. Konfidencialumą garantuojame.

Kontaktai pasiteirauti: personalas@panevezioligonine.lt, tel. 8-45-507115.

---------------------------------------------------------------------------------------------

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozės

2016 – 2018 m.

Sveikatos priežiūros darbuotojų poreikis pagal specialybes 

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Vaikų nefrologija

-

1

-

Nefrologija

1

-

1

Radiologija

1

2

1

Kardiologija

2

1

-

Fizinė medicina ir reabilitacija

1

1

-

Vaikų ir paauglių psichiatrija

-

1

-

 

© 2013 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė,

Smėlynės g. 25 LT-35144, Tel. (8 45) 507244, faks (8 45) 501520, info@panevezioligonine.lt, PVM mokėtojo kodas LT913401219.

Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 191340120.