Valstybės laiduojamos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio, asmens sveikatos priežiūros paslaugos