Duomenų apsaugos pareigūnas

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnų galite tel: 845 507293, el. paštu duomenuapsauga@panevezioligonine.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.
 
 
 
Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-20 08:13