Naujienos

ATVIRAS LAIŠKAS PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRIČIŲ GYVENTOJAMS, MEDIKAMS, VERSLO ATSTOVAMS, VALSTYBINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ NARIAMS, SAVIVALDYBIŲ MERAMS IR SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ VADOVAMS, VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS

2020 05 15

Ne taip jau seniai mus visus šokiravo vaizdai, rodomi iš vienos Azijos žemyno šalies, kuomet gatvėse, kuriose virte virė gyvenimas, nebuvo nė gyvos dvasios, buvo uždaromos mokyklos, parduotuvės, metro – tuščias, žmonės bijo išeiti iš savo namų. Ne vienas tuo metu pagalvojome – sunku ir pavojinga jiems, gaila, kad dar ir taip nutinka, bet mes – toli, mūsų, tikriausiai, tokios negandos tikrai nepasieks. Deja, jau kelių savaičių pamatėme, kaip skaudžiai klydome – koronavirusinė liga išplito ir pasiekė mūsų regioną. Buvome nemaloniai užklupti – neturėjome reikiamo tokiems atvejams veiksmų plano, asmens saugos priemonių rezervo, galų gale, buvome nepasirengę tokiems išbandymams moraliai. Tačiau visi neišvengiamai turėjome pripažinti faktą – koronavirusas, kuris vėliau gavo COVID – 19 pavadinimą, yra nauja, nepažįstama ir klastinga infekcinė liga, kurios plitimo mastų ir gydymo galimybių niekas kol kas nesupranta ir neturi nei galimybių, nei patirties, nei medikamentų jos gydymui.

Kiekvieno viruso genetinė sandara yra pagrindinis raktas į jo kilmę ir ypatybes. Visuomenės, ypač mokslininkų, reakcija į COVID – 19 buvo nepaprastai greita ir praėjus mėnesiui po šio viruso nustatymo Uhane (Kinija), buvo paskelbta dalinė šio viruso genų seka. Šios sekos žinojimas neretai vaidina svarbų vaidmenį ieškant ar kuriant vakcinas.

Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimo rizikas ir tinkamai pasirengti galimiems viruso protrūkiams ateityje, mūsų šalyje buvo parengta COVID – 19 valdymo strategija. Šios strategijos paskirtis – sutelkti visų valdžios institucijų ir įstaigų, vietos savivaldos, medikų, socialinių ekonominių partnerių, politinės visuomenės pastangas, iniciatyvas ir jau vykdomas veiklas viruso plitimo rizikai suvaldyti ir neigiamam jo poveikiui minimalizuoti. Pasaulyje šiuo metu turima nepakankama žinių apie naująjį koronavirusą bazė, todėl ir ši valstybės strategija buvo rengiama kaip dinamiškas, reguliariai peržiūrimas, atnaujinamas ir pildomas dokumentas. Ši strategija buvo ir yra įgyvendinama vadovaujantis penkiais esminiais principais: 1- asmenų, priklausančių aukštos rizikos grupėms, saugojimas; 2- proaktyvus atvejų lokalizavimas ir greitas reikiamų priemonių įgyvendinimas; 3- operatyvus ir objektyvus visuomenės informavimas; 4- įrodymais ir faktais grįstų sprendimų priėmimas; 5- tarptautinis bendradarbiavimas, pirmiausia ES lygiu. Šią strategiją planuojama pilnai įgyvendinti per dvejus metus. Kiekvienai prioritetinei krypčiai yra numatytos konkrečios priemonės, nustatyti siekiami rezultatai ir atsakingos institucijos.

Šiandien, praėjus dviem mėnesiams nuo karantino paskelbimo Lietuvoje pradžios, galime konstatuoti, kad mūsų valstybei iš esmės pavyko suvaldyti pirmąją šios infekcinės ligos bangą. Taip, turėjome sunkumų, keblių situacijų ir netekčių. Tačiau visiems – valstybės institucijoms, verslo atstovams, visuomeninių organizacijų nariams, šalies gyventojams – suvienijus pastangas, susitelkus, palaikant vieni kitus moraliai ir materialiai mes atsilaikėme ir esame pajėgūs esamą situaciją valstybėje tinkamai kontroliuoti ir kryptingai įtakoti į jos nuolatinį gerėjimą.

Ši virusinė liga yra labai klastinga, nuolatos mutuojanti, tad įvairiausių „nemalonių siurprizų“ dar, matyt, sulauksime. Tačiau šiandien ir mes jau nebe tie – išmokome suprasti ir vertinti galimas grėsmes, prisitaikyti prie ypatingojo laikotarpio sąlygų, išmokome „likti namuose“ ir taip saugoti save ir aplinkinius, išmokome padėti tiems, kuriems šiuo sunkiu metu tos mūsų pagalbos labiausiai reikia.

Šis atviras mano laiškas – nuoširdžiausia padėka Jums, mieli Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai. Šio įtempto ir atsakingo laikotarpio metu, Respublikinei Panevėžio ligoninei buvo patikėtas jungiančios, organizuojančios ir koordinuojančios gydymo įstaigos Panevėžio ir Utenos apskrityse vaidmuo. Galime pasidžiaugti, kad mes, dirbdami kartu su Jumis, sėkmingai vykdėme mums patikėtas užduotis, tinkamai atlikome savo pareigas. Nuolat pateikiami COVID – 19 statistiniai duomenys rodo, kad per praėjusi karantininį laikotarpį Panevėžio ir Utenos apskrityse koronavirusinės infekcijos susirgimų, šios ligos židinių ir gyventojų mirtingumo rodikliai yra vieni žemiausių šalyje. Tai – tinkamai organizuoto ir atsakingai, profesionaliai atlikto mūsų visų darbo rezultatas.

Noriu padėkoti visiems – Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojams, gydymo įstaigų darbuotojams, savivaldybių Merams, savivaldybių Tarybų nariams, savivaldybių administracijų vadovams bei jų komandų nariams, verslo atstovams, valstybinių ir visuomenių organizacijų nariams, savanoriams, Lietuvos kariuomenei, policijai, ugniagesiams, visiems geros valios žmonėms, kurie kasdien pasiaukojamai dirbo mūsų visų labui, svariai ir savalaikiai prisidėjo prie grėsmingos situacijos mūsų valstybėje suvaldymo.

Suprantame, kad ši sunki ir labai atsakinga kova su klastinga koronavirusine infekcine liga dar nesibaigė – mūsų galimai dar laukia šio susirgimo proveržio bangos. Tikiu, kad greitu laiku turėsime realias galimybes šią ligą suvaldyti ir kontroliuoti. Jau išmokome tam pasiruošti, numatyti, susitelkti ir reikiamai mobilizuotis, išmokome padėti sau ir aplinkiniams. Ačiū visiems už tai, kad tapome tokiais!

Linkiu visiems stiprios sveikatos, kantrybės, supratimo, tolerancijos ir nuolatinio savęs, savo artimųjų - visų ir kiekvieno atskirai - saugojimo.

Būkite sveiki!

Pagarbiai

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius                              Arvydas Skorupskas
 
 
Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-21 09:08