|   Versija neįgaliems   
Priimamasis(+370 45) 507186

Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti siūlymai dėl administracijos ir ūkio padalinių optimizavimo

2018.07.05

Šiandien laikinai einantis Ligoninės direktoriaus pareigas Remigijus Samuolis Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė pasiūlymus dėl įstaigos administracijos ir ūkio padalinių optimizavimo.

„Įvertinus įstaigos veiklos specifiką ir  bendrąsias funkcijas atliekančių padalinių darbo organizavimo ypatumus, organizacinės valdymo struktūros pokyčiais siekiama atsisakyti perteklinių, besidubliuojančių  funkcijų,,  neefektyviai dirbančių skyrių, kuriuos sudaro 1-2 darbuotojai, o  vienas jų – vadovas. Bendrąsias funkcijas atliekančių struktūrinių padalinių veiklos optimizavimu siekiama  žmogiškuosius išteklius  paskirstyti tolygiai, mažinti vadovaujančių darbuotojų skaičių, stiprinti svarbias bendrąsias funkcijas vykdančių padalinių atsakomybę ir kompetenciją, modernizuoti valdymą, didinti veiklos efektyvumą, mažinti valdymo išlaidas.“, - sakė laikinasis Ligoninės vadovas.

 Pokyčiai leistų sumažinti vadovaujančių administracijos ir ūkio padalinių vadovų skaičių. (planuojama atsisakyti 12 bendrąsias funkcijas atliekančių padalinių vedėjų pareigybių), atsisakyti Ligoninei nebūdingų funkcijų, optimizuoti  skyrių veiklą juos apjungiant pagal vykdomų funkcijų pobūdį (vietoje dabar  esančių 10 ūkio skyrių ir tarnybų numatoma sukurti 4 stiprius ir pagal atliekamų funkcijų pobūdį racionaliai, efektyviai veikiančius skyrius).   R. Samuolis pastebėjo, kad dėl planuojamų pokyčių gali būti atleisti 26 darbuotojai. Jiems bus siūlomos šiuo metu laisvos Ligoninėje esančios darbo vietos, atitinkantieji reikalavimus turi teisę dalyvauti konkursuose į naujai steigiamų padalinių vadovų pareigas. „Visiems be išimties naujųjų skyrių vadovams ir direktoriaus pavaduotojui bus taikomi aukščiausi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai ir bus kreipiamasi į tarnybas dėl jų nepriekaištingos reputacijos įvertinimo“  Dėl Administracijos ir ūkio padalinių optimizavimo  sutaupytas lėšas ketinama panaudoti kreditoriniams įsiskolinimas mažinti ir mažiausiai uždirbančių darbuotojų atlyginimas didinti.

Planuojamiems pokyčiams pritarimą yra išsisakęs Ligoninės Stebėtojų tarybos pirmininkas, Sveikatos apsaugos ministro patarėjas Igoris Baikovskis. Birželio mėnesio pradžioje laikinasis ligoninės vadovas pasiūlymus dėl Ligoninės  administracijos ir ūkio padalinių optimizavimo išsakė Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai. Ministras pritarė siūlymams mažinti vadovaujančių darbuotojų skaičių ir optimizuoti bendrąsias funkcijas atliekančių skyrių struktūrą.

„Tik pradėjęs laikinai vadovauti ligoninei praėjusių metų gruodžio mėnesį, pažadėjau, kad sieksiu modernaus, racionalaus ir efektyvaus įstaigos valdymo. Esu nuoseklus ir pažadus tęsiu“, - teigė R. Samuolis.

Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktiems organizacinės valdymo struktūros pokyčiams liepos 3 d vienbalsiai   pritarė Darbo tarybos funkcijas atliekanti Ligoninės Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė.

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės organizacinės valdymo schemos projektas

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės inf. 

 

 

© 2013 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė,

Smėlynės g. 25 LT-35144, Tel. (8 45) 507244, faks (8 45) 501520, info@panevezioligonine.lt, PVM mokėtojo kodas LT913401219.

Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 191340120.