|   Versija neįgaliems   
Priimamasis(+370 45) 507186

Vizitas į Likėnus

2017.09.18

Respublikinės Panevėžio ligoninės administracijos darbuotojai, vadovaujami direktoriaus Ivano Dorošo, su darbiniu vizitu lankėsi Likėnų reabilitacijos ligoninėjė. Apsilankymo tikslas - Likėnų reabilitacijos ligoninės renovacijos eiga ir tolesnės perspektyvos. Apsilankiusiems apie ligoninės darbą pasakojo ir renovacijos eigą komentavo Likėnų reabilitacijos ligoninės admoinistratorė Edita Garnytė, Likėnų reabilitacijos ligoninės administratoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, Respublikinės Panevėžio ligoninės Pastatų eksploatacijos skyriaus vedėjas Vaidotas Danilevičius. Jau atliktiems renovacijos darbams ligoninės direktorius I. Dorošas bei kiti darbo grupės nariai didesnių pastabų neturėjo, tačiau svarbiausi pašnekesiai ėjo apie tai, ką reiks daryti toliau, nes nemaža Likėnų reabilitacijos ligoninės pastatų dalis dar nerenovuota, o Sveikatos apsaugos ministerija nutraukė šios ligoninės renovacijai anksčiau numatytą finansavimą. Dalis palatų, kuriose guli ligoniai, atvykę į šią ligoninę reabilitacijai, yra labai apgailėtinos būklės ir yra netinkamos ligonių apgyvendinimui. Respublikinė Panevėžio ligoninė neturi tiek nuosavų lėšų, kurių pakaktų pradėtai renovacijai užbaigti.

Baigiant Likėnų reabilitacijos ligoninės apžiūrą, direktorius I. Dorošas apibendrino šio vizito metu pastebėtą situaciją ir informavo visus, kad artimiausiu metu darbo grupė apibendrins savo pastabas ir siūlymus, pateik išvadas.  Bendrame Respublikinės Panevėžio ligoninės ir Likėnų reabilitacijos ligoninės atsakingų darbuotojų pasitarime bus sprendžiama susidariusi padėtis ir numatyta tolimesnė darbų eiga tiek ligoninės renovacijos, tiek ligonių reabilitacijos apimčių klausimais.

© 2013 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė,

Smėlynės g. 25 LT-35144, Tel. (8 45) 507244, faks (8 45) 501520, info@panevezioligonine.lt, PVM mokėtojo kodas LT913401219.

Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 191340120.