|   Versija neįgaliems   
Priimamasis(+370 45) 507186

Lietuvos Neurochirurgų draugijos susirinkimas - konferencija

2016.12.05

2016 m. gruodžio mėn. 02 d. Sveikatingumo centre „Energetikas“ vyko kasmetinė Lietuvos neurochirurgų draugijos susirinkimas - konferencija. Joje dalyvavo gausus būrys neurochirurgų iš visos Lietuvos. Renginio dalyviai išklausė visą eilę pranešimų: „Nauja AO stuburo lūžių klasifikacija“ (pranešėjas G. Terbetas), „Užpakalinės kaklo fiksacijos galimybės“ (pranešėjas Ž. Račkauskas), „Intervencinė neuroradiologija Respublikinėje Panevėžio ligoninėje“ (pranešėjas A. Pranculis), „Patirtis atliekant visiškai endoskopines mikrodiskektomijas“ (pranešėjas E, Gružas). Susitikimo dalyviai uždavė juos dominančius klausimus, vyko dalykiška, konstruktyvi diskusija.

1986 m. spalio 01 d. Panevėžyje buvo įkurtas Neurochirurgijos skyrius. Nuo to laiko iki dabar jam vadovauja gydytojas neurochirurgas Gediminas Miliūnas. Ta proga G. Miliūnas konferencijos dalyviams ir svečiams skaitė pranešimą „Panevėžio neurochirurgijai 30 metų“, rodė nuotraukas ir demonstravo filmuotą medžiagą iš asmeninio archyvo, atspindinčią šį neurochirurgijos gyvavimo Panevėžyje 30 - ties metų laikotarpį. Susirinkime - konferencijoje dalyvavo ir Respublikinės Panevėžio ligoninės administracijos atstovai - direktoriaus patarėja medicinos klausimams Ramunė Paliokaitė ir direktoriaus patarėja teisės klausimams, kanceliarijos skyriaus vedėja Rasa Šošič, kurios pasveikino Neurochirurgų draugijos konferencijos dalyvius bei Respublikinės Panevėžio ligoninės Neurochirurgijos skyriaus kolektyvą jo 30 - ties metų sukakties proga. Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus padėkos raštai bei vardiniai laikrodžiai buvo įteikti Neurochirurgijos skyriaus darbuotojams, išdirbusiems skyriuje nuo pirmos jo įkūrimo dienos ir tebedirbantiems ir šiuo metu: bendrosios praktikos slaugytojoms Rimai Brusokienei, Virginijai Rapšienei, Miglai Lukoševičienei, Editai Toliušytei, Birutei Valintonytei, Audrutei Visackaitei, operacinės slaugytojoms Gražinai Savickaitei, Eugenijai Lauciuvienei, gydytojams neurochirurgams Gediminui Miliūnui, Juozui Tvaskui, Virginijui Janušoniui. 

Respublikinės Panevėžio ligoninės Neurochirurgijos skyriaus kolektyvą šios gražios sukakties proga sveikino Lietuvos Neurochirurgų draugijos pirmininkas prof. Saulius Ročka, kolegos iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Respublikinės Panevėžio ligoninės Operacinių skyriaus darbuotojai, kiti šio gražaus renginio dalyviai, linkėjo sveikatos, sėkmės profesinėje veikloje bei asmeniniame gyvenime. 

Pasibaigus susirinkimui - konferencijai jos dalyviai skirstėsi pakilios nuotaikos - renginys pavyko.

© 2013 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė,

Smėlynės g. 25 LT-35144, Tel. (8 45) 507244, faks (8 45) 501520, info@panevezioligonine.lt, PVM mokėtojo kodas LT913401219.

Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 191340120.