x

Trumpa VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės istorija

Likėnų reabilitacijos ligoninė įsikūrusi šiaurinėje Lietuvos dalyje, Biržų rajone, Pabiržės seniūnijoje. Nuo seniausių laikų ši vietovė buvo žinoma Smardonės vardu, kurio kilmę nesunku paaiškinti. Čia tryškusių šaltinių ir upelio vandenyje esantis sieros vandenilis skleidė nemalonų supuvusių kiaušinių kvapą. Dvokiančius šaltinius, upelį ir pačią vietovę čionykščiai gyventojai praminė Smardone.

Pirmosios žinios apie Likėnus – Biržų kunigaikštystės formavimosi genezė siekia 1455 m., kai Kazimieras Jogailaitis Radvilai Astikaičiui perleidžia žemę Biržuose. Jau 1547 m. gruodžio 10 d. M. Radvilai Rudajam Augsburge Šv. Romos imperatorius įteikia diplomą ir suteikia Biržų ir Dubingių kunigaikščio titulą. Taip formuojasi Biržų kunigaikštystė, kur pagal to meto tradicijas vystoma kunigaikščio statusą pabrėžianti infrastruktūra – mūrinė pilis, medžioklės plotai, garinė pirtis ir gydomosios versmės. Pačių Likėnų gydyklos naudojusios Smardonės šaltinių mineralinį vandenį rašytiniuose šaltiniuose paminėtos 1587 m..

Laikotarpis 1816-1890 metai. Theodor von Grotthuss (1785-1822), žinomas kaip elektrolizės, fotochemijos dėsnių pradininkas, tyrinėtojas, pirmasis Lietuvos fizikochemikas 1816 metais atlikdamas Smardonės šaltinių tyrimų darbus, rado vandenyje 6 mg sieros vandenilio dujų, jis tvirtino, kad tokio vandens gėrimas ir maudynės jame yra padėję ir kasmet padeda daugeliui ligonių, ypač sergančių artritu.

Dr. Liudvikas Mečislovas Chodakauskas (1843-1912). 1870 metais Dr. L. M. Chodakausko iniciatyva, dva­ro te­ri­to­ri­jo­je įreng­tas medinis vonių pastatas – gy­dyk­la. Tai­gi Cho­da­kaus­ką pel­ny­tai ga­li­me va­din­ti Li­kė­nų ku­ror­to įkū­rė­ju. Gydytojas Chodakauskas tais metais gydė 168 ligonius. 1891 metais sudegus vonių pastatui, kurorto veikla nutrūko.

Laikotarpis 1920-1944 metai. 1920 metais buvo susidaręs Smardonės kurorto Komitetas, kurio tikslas buvo atgaivinti kurortą. 1934 metais Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto diplomantas P. Viliūnas būsimas inžinierius apsigynė savo diplominį darbą pavadinimu „Likėnų gydyklos“. Svarbu, kad kurorto plėtros darbai nebuvo užleisti net ir prasidėjus II-ąjam Pasauliniam karui, buvo sudaryti plėtros planai su detaliomis schemomis (žr. 1 pav.) ir  pilnais aprašymais, kurie yra dabar saugomi Lietuvos valstybiniame centriniame archyve.

Norėdami padidinti sveikinimą spauskite ČIA

1 pav. Likėnų kurorto plėtros planas. Vizualizacija 1943 metai. (Bendras planas)

Laikotarpis 1945-1990 metai. 1955 metais Likėnų sanatorijai suteikiamas pavadinimas „Taika“, atlikti kurorto rekonstrukcijos darbai, pertvarkytos gyvenamos patalpos, purvo ir vonių skyrius, įrengtas centrinis šildymas, pastatytas ūkinis pastatas, lovų skaičius išaugo iki 100, sanatorija pradėjo veikti ištisus metus. 1964 metais išgręžtas 432,5 metrų gylio mineralinio vandens gręžinys. Šiam vandeniui suteikiamas pavadinimas „Likėnai“. Nuo 1978 metų g/s „Kalnapilis“ Biržų filialas pradėjo pilstyti ir prekiauti mineralinį vandenį „Likėnai“. Vanduo iš prekybos dingo jau po 1990 metų. 1976 metais išgręžtas 1010,9 metrų gylio gręžinys, mineralizacija 111,24 g/l, naudojamas balneologijai. Suteikiamas pavadinimas „Aukštaitija“.

Laikotarpis 1990-2010 metai. Po 1990 metų kovo 11 dienos paskelbus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę į Likėnus atėjo „permainų“ laikotarpis. 1989-1990 metais turėjusios prasidėti naujojo gydyklų korpuso statybos yra  stabdomos. Gydomojo purvo (durpyno) karjeras, mineralinių ir gėlo vandens gręžiniai atitenka naujai įsteigtai Valstybinei akcinei bendrovei „Minera“. Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinant Lietuvos kurortines vietoves, Likėnai nepatenka į šį sąrašą ir praranda kurorto statusą. 2010 metų birželio 1 dienos ligoninė buvo prijungta prie Respublikinės Panevėžio ligoninės ir tampa VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės filialas Likėnų reabilitacijos ligoninė.

Laikotarpis nuo 2010 metų iki dabar. Naujos įstaigos vadovai įvertinę filialo esančią padėtį ir toliau vykdo teikiamas II lygio medicinines reabilitacijos gydymo stacionarines ir ambulatorines paslaugas. Normalizuojami ligonių srautai. Valstybės kapitalo lėšomis  suplanuotas ir vykdomas penkių etapų projektas. 2013 metais išperkami mineralinio vandens gręžiniai. Balneologiniam gydymui vėl pradedamas naudoti aukštos mineralizacijos vanduo „Aukštaitija“.

2015 metais baigiamas I-asis gydomojo korpuso rekonstrukcijos etapas. Sudaromos dokumentų rengimo sutartys dėl gydomojo purvo (durpės) karjero rengimo. 2017 metais baigtas  vykdyti II-asis renovacijos etapas, jo metu rekonstruoti hidroterapijos, fizioterapijos skyriai, bei moderniai rekonstruotos palatos pacientams.

2019 metais atlikti parko tvarkymo darbai, išpjauti sergantys medžiai, išnaikinti seni kelmai, plečiami gėlynai, parko tvarkymo darbai vykdomi nuolat. Lietuvoje nėra ligoninių kurios savo lėšomis prižiūrėtų nuostabaus grožio 18 ha parką, įkurtą dar 1938 metais ir gamtos paminklu pripažintą „Smardonės“ šaltinį, kurį leidžiama visiems nemokamai lankyti.

2022 metais buvo paviešintas projektas VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės teritorijos ( parko) infrastruktūros sutvarkymui.

2020 metais pradėtas III-asis renovacijos vykdymo etapas, šiame etape atnaujintos purvo gydyklos, maisto paruošimo blokas, bei renovuotos palatos, šis etapas baigtas vykdyti 2022 metais rugpjūčio mėnesį.

IV-asis renovacijos etapas pradėtas vykdyti 2021 metais rugsėjo mėnesį, šio etapo metu baigiamas renovuoti I-ojo korpuso vidus, šis renovacijos etapas dar nebaigtas.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-30 10:29