x

Konsultantai (Jakšto g. 6)

Konsultantai (Jakšto g. 6)


Akušeriai - ginekologai

Grafikas galioja nuo 2019-08-20

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

M. Abramavičienė Mergaičių ginekologė

313

16-17

8-9

J.Merkys Uroginekologas

313

14-17

M. Abramavičienė Akušerė-ginekologė

313

7.30-14

14-15

18-19

7.30-14

7.30-8

11-13
14-20

7.30-14

R.Valikonytė Akušerė-ginekologė

312

11-14

R.Petrauskas Akušeris-ginekologas

313

11-13

Chirurgai

Grafikas galioja nuo 2019-11-04

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

V. Panava Chirurgas

117

10.30-12.30

V. Mikelkevičius Chirurgas

200

9-10.30

P. Kuprys Chirurgas

122

12-14

R. Tumas Chirurgas

117

8.30-10.30

K. Šilkus Chirurgas

117

10-12

G. Kiškis Krūtinės chirurgas

116

10-11

A. Skorupskas Suaug. chirurgas/ abdominalinis chirurgas

121

17-18.15

17-18.15

17-18.15

17-18.15

15.45-17

A. Leveckytė Chirurgė

122

13-17

A. Račkauskas Chirurgas

112

9-11

G.Stankevičius Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos chirurgas

321

14-17

M. Jonkus Chirurgas

122

11-13
Diabetinės pėdos kabinetas

Grafikas galioja nuo 2017-01-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

L.Petrauskienė Bendrosios praktikos slaugytoja

301

11-17

8-15

11-15

Diabeto mokykla

Grafikas galioja nuo 2019-11-04

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R.Dūdaitė Bendrosios praktikos slaugytoja

304

14-16

G.Valiulytė Bendrosios praktikos slaugytoja

304

12-14

D.Pateckienė Bendrosios praktikos slaugytoja

Salė

14-16

Ž.Samienė Bendrosios praktikos slaugytoja

Salė

12-14

Dietologas

Grafikas galioja nuo 2017-01-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

V.Vilemienė Dietologė

307

8-11

14-20

Endokrinologai

Grafikas galioja nuo 2019-08-20

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

Dr. G. Vasylienė Suaug. endokrinologė

111

11-14

14-20

L. Jonušienė Suaug.endokrinologė

215

7.30-13.30

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

E.Paltanavičienė Vaikų endokrinologė

112

7.30-13.30

14-18

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

R. Mikelkevičienė Suaug. endokrinologė

111

7.30-14

112

7.30-14

113

7.30-14

14-20

7.30-13.30

14-20

V. Kakariekienė Suaug. endokrinologė

111

7.30-14

113

14-20

7.30-13.30

14-20

7.30-14

7.30-14

A. Palinauskas Endokrinologas

218

7.30-14

7.30-18

7.30-13

7.30-13

J. Kisielienė Suaug. endokrinologė

111

14-20

9-12

Gastroenterologai

Grafikas galioja nuo 2019-09-18

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

dr. D.Kriukas Suaug.gastroenterologas

216

14-19

D. Jatulienė Suaug. gastroenterologė

208

14-19

L. Siegė Suaug. gastroenterologė

208

7.30-14

14-20

7.30-12

V.Kviklienė Vaikų gastroenterologė

216

14-19

G.Pranculienė Vaikų gastroenterologė

216

12-19

11-17.30

Hematologai

Grafikas galioja nuo 2019-07-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

J.Daubarienė Hematologė

320

14-20

14-20

7.30-14

E.Karalkevičienė Vaikų onkohematologė

209

14-19

10-17

13-18

Kardiologai

Grafikas galioja nuo 2019-11-04

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R. Panavienė Suaug. kardiologė

211

7.30-11

14-19

D. Miliūnienė Suaug. kardiologė 

212

14-20

I.Tumienė Suaug. Kardiologė

212

7.30-13.30

7.30-14

7.30-13.30

7.30-14

7.30-14

S. Vanagienė Suaug. kardiologė

212

14-19

A. Burneikienė Suaug. kardiologė

211

7.30-14

14-20

7.30-14

J. Čiapienė Suaug. Kardiologė

213

14-19

I. Skripkauskienė Suaug. kardiologė

213

14-20

211

11-14

A. Šimukauskienė Suaug. kardiologė

213

8-14

221

8-11

K. Bumblauskas Suaug. kardiologas

211

11-20

T. Čiuplinskienė Suaug. kardiologė

213

14-20

7.30-14

7.30-14

7.30-13.30

7.30-14

221

14-19

V. Šilkutė Suaug. kardiologė

212

14-20

D. Dambrauskaitė Suaug. kardiologė 

212

14-19

B.Mackevičienė Vaikų kardioreumatologė

221

8-14

14-19

8-13

I.Lindienė Vaikų kardiologė

221

14-19

8-13.30

14-19

8-13.30

Koloproktologai

Grafikas galioja nuo 2016-01-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R.Samuolis Koloproktologas

317

14-18

A.Burneikis Koloproktologas

317

14-20

14-20

Kraujagyslių chirurgai

Grafikas galioja nuo 2019-08-20

 

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A. Milašauskas Kraujagyslių chirurgas

216

14-19

A. Šomka Kraujagyslių chirurgas

116

11-14

A. Čepkauskas Kraujagyslių chirurgas

216

11-14

N. Brazys Kraujagyslių chirurgas

216

8-13

E. Zakarauskas Kraujagyslių chirurgas

216

8-12

Logopedai

Grafikas galioja nuo 2018-09-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R.Endriukaitienė Surdologopedė

304

7.30-15

A.Adomavičienė Spec.pedagogas

304

8-15

15-18

D.Sutkuvienė Logopedė

304

11-18

G.Vaitonienė Logopedė

304

15-20

16-20

Nefrologai

Grafikas galioja nuo 2019-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

I. Šulskytė Suaug. nefrologė

208

7.30-13.30

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

 

116

7.30-13.30

D.Taurelienė Vaikų nefrologė

206

14-18

 

209

7.30-11

Neurochirurgai

Grafikas galioja nuo 2019-08-20

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

G.Miliūnas Neurochirurgas

116

16-19

14-16

J.Kyguolis Neurochirurgas

116

14-16

16-19

V.Janušonis Neurochirurgas

116

14-16

11-14

J.Tvaskus Neurochirurgas

116

16-19

7.30-9.30

K. Kemeklytė Antanaitienė Neurochirurgas

116

9-12

9-11

Neurologai

Grafikas galioja nuo 2019-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

D. Bagurskienė Suaug. neurologė

108

7.30-14

14-20

7.30-13.30

14-20

14-20

7.30-14

V. Vitkevičienė Suaug. neurologė

109

14-20

7.30-14

7.30-14

14-20

14-20

I. Žemaitaitienė Suaug. neurologė

109

7.30-14

14-20

14-20

7.30-14

7.30-14

D. Petronienė Suaug. neurologė

108

14-20

7.30-14

7.30-14

P. Puzinas Suaug. neurologas

209

12-14

I. Lukošienė Suaug. neurologė

307

14-20

14-20

7.30-14

7.30-14

7.30-14

D. Vyšniauskienė Suaug. neurologė

111

11-14

L. Masiliūnas Suaug. neurologas

307

11-14

Oftalmologai

Grafikas galioja nuo 2019-11-04

 

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

E. Pajėdienė Oftalmologė 

 

201

7.30-13.30

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

204

14-20

D. Vaišvilienė Oftalmologė 

201

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

203

14-20

S. Amitonas Oftalmologas

203

7.30-14

14-20

14-20

7.30-13.30

14-20

7.30-14

R. Drilingienė Oftalmologė

204

7.30-14

7.30-14

7.30-14

14-20

7.30-14

L. Šimienė Oftalmologė

205

7.30-14

14-20

7.30-13.30

14-20

7.30-14

7.30-14

A.Janušauskienė Oftalmologė

205

14-20

E.Povilonienė Oftalmologė

205

8-14

K. Kučinskas Oftalmologas

200

11-14

A.Afanasjevienė Oftalmologė

204

8-14

E. Žvykas Oftalmologas

203

8-14

K. Kruopaitė- Brazienė Oftalmologė

200

7.30-14

7.30-14

G. Butkuvienė Oftalmologė

203

8-14

Onkologai - chemoterapeutai

Grafikas galioja nuo 2019-11-04

 

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

S.Melaikienė Onkologė-chemoterapeutė, ginekologė

312

7.30-13.30
14-20

14-20

7.30-14

7.30-14

7.30-14

D. Preimontienė Onkologė-chemoterapeutė

306

11-14

M. Šinkūnienė Onkologė-chemoterapeutė

306

14-19

7.30-14

7.30-14

D.Andzevičienė Onkologė-chemoterapeutė

306

8-12

14-19

14-19

D. Rudzevičienė Onkologė-chemoterapeutė

 

306

14-19

14-19

307

10-14

E. Marcinkevičienė Onkologė-chemoterapeutė

308

14-20

7.30-13.30

14-20

7.30-13.30

14-20

7.30-13.30

14-20

Otorinolaringologai

Grafikas galioja nuo 2019-10-01

 

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A.Ulienė Otorinolaringologė

302

7.30-20

14-20

14-20

7.30-14

7.30-14

V. Glodenis Otorinolaringologas

305

14-18.30

L.Marazaitė Otorinolaringologė

305

14-20

8-14

8-14

A.Abramavičius Otorinolaringologas

305

12-14

R.Šinkūnas Otorinolaringologas

305

14-18.30

E.Balčėtienė Otorinolaringologė

305

8-13

A.Kvackas Otorinolaringologas

305

8-11

14-19

M.Mačernis Otorinolaringologas

Pulmonologai - alergologai

Grafikas galioja nuo 2019-09-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A. Pocius Suaug. pulmonologas

207

7.30-14

7.30-14

M. Vaitkus Suaug. pulmonologas

207

14-17

14-17

D. Sotkevičienė Suaug. pulmonologas

207

11-14

14-19

A. Žaliukienė Suaug. pulmonologas

207

14-17

L.Karsokienė Vaikų pulmonologė

220

14-19

8-14

11-14

A.Lataitienė Vaikų pulmonologė

220

14-20

7.30-17

Reabilitologai

Grafikas galioja nuo 2019-11-04

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

K. Penkauskaitė Reabilitologė

111

9-11

9-11

14-16

Reumatologai

Grafikas galioja nuo 2019-01-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R.Baliūnaitė Suaug.reumatologė-artrologė

321

7.30-13.30

14-20

7.30-14

7.30-14

7.30-14

307

14-20

A.Burneikienė Suaug.reumatologė-artrologė

 

321

7.30-13.30

14-20

14-20

V. Smilgienė Suaug. reumatologė

215

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

 

218

14-20

Traumatologai - ortopedai

Grafikas galioja nuo 2019-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A. Šigajev Traumatologas-ortopedas

118

14-20

E. Skripkauskas Traumatologas-ortopedas

117

14-20

14-20

11-17

A.V.Valikonis Traumatologas-ortopedas

117

14-20

V. Mockus Traumatologas-ortopedas

117

8-14

G.Vitkevičius Traumatologas –ortopedas

117

14-20

S.Mašalas Traumatologas-ortopedas

122

11-13

 

116

12-14

M.Bisigirskas Traumatologas-ortopedas

122

14-17

N. Baika Traumatologas-ortopedas

116

14-20

V. Aleksandravičius Traumatologas-ortopedas

122

14-18

J.Šileika Traumatologas-ortopedas

122

14-17

A.Matonis Traumatologas-ortopedas

117

11-14

V. Bartašius Traumatologas-ortopedas

121

8.30-13.30

14-17

J. Mikšys traumatologas-ortopedas

121

8-13.30

14-16

R.Petrauskas Traumatologas-ortopedas

121

8.30-13.30

14-17

D. Juška Traumatologas ortopedas

121

8.30-13.30

14-17

V.Stirbys Traumatologas-ortopedas

121

8.30-13.30

14-17

L.Mykolaitis Traumatologas-ortopedas

117

8-11

G.Kavaliauskas Vaikų traumatologas-ortopedas

118

8-12

S.Juzėnas Vaikų urologas, chirurgas

118

10-14

14-18

G.Prieskienis Vaikų chirurgas

118

8-10

A.Ivanauskas Vaikų chirurgas

118

8-12

K. Jankauskaitė -Urniežienė Vaikų chirurgė

118

10-14

I. Drebickienė Vaikų chirurgė

118

9-15

E. Jatkauskas Vaikų chirurgas

118

12-16

M. Poškus Vaikų chirurgas

118

8-10

12-18

Urologai

Grafikas galioja nuo 2019-07-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A.Jatulis Suaug. urologas

317

7.30-14

A.Uksas Suaug. urologas

317

7.30-14

V.Šilinskas Suaug. urologas

315

14-19

7.30-14

7.30-14

14-19

 

312

14-19

E.Jurevičius Suaug. urologas

315

14-19

R.Mačenskas Suaug. urologas

317

7.30-14

A.Preidis Suaug. urologas

317

14-19

S.Sargelis Suaug. urologas

317

7.30-14

V.Šalkauskas Suaug. urologas

315

7.30-14

14-20

7.30-13.30-14-20

 

312

14-20

 

317

7.30-14

Vaikų ligų gydytojai

Grafikas galioja nuo 2019-09-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

L. Karsokienė Vaikų ligų gydytoja

209

10-12

I. Žilinskienė Neonatologė

209

8-10

Vidaus ligų gydytojai

Grafikas galioja nuo 2019-07-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

N.Krivickienė Vidaus ligų-Darbo medicinos gydytoja

320

7.30-14

7.30-14

7.30-13.30

14-20

14-20

7.30-14

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-04 14:26