x

Konsultantai (Jakšto g. 6)

Konsultantai (Jakšto g. 6)

 

Registratūra:

+370 682 43673
+370 633 48054
+370 613 35684

 

+370 45 50 72 62
+370 45 50 71 09

 


Akušeriai - ginekologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

D. Jaseliūnas
Akušeris-ginekologas

105 kab.

16-20

M. Abramavičienė Mergaičių ginekologė

105 kab.

16-17

8-9

M. Abramavičienė Akušerė-ginekologė

105 kab.

7.30-14

14-20 iš jų 16-17 Mergaičių ginekologė

7.30-14

7.30-20 iš jų 8-9
Mergaičių ginekologė

7.30-14

Ž. Janušauskas Akušeris-ginekologas

104 kab.

8-13

K. Bajerūnienė 
Akušerė-ginekologė

105 kab.

14-18
Chirurgai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A. Skorupskas
Suaug. chirurgas

213 kab.

17-18

17-18 17-18 17-18 15.45-16.15

V. Mikelkevičius Suaug. chirurgas

211 kab.

8.30-10

I. Grubinskas Suaug. chirurgas

Akušerijos kl. I-a.
203 kab.

14-16

P. Kuprys Suaug. chirurgas

210 kab.

7.30-9

D. Balsys Suaug. chirurgas

212 kab.

9-10.30

K. Šilkus Suaug. chirurgas

211 kab.

10-12

A. Račkauskas Suaug. chirurgas

Akušerijos kl. I-a.
305 kab.

9-12

V. Kastravickas Krūtinės chirurgas

212 kab.

10-11
G. Žukovas
Širdies chriurgas
206 kab. 9-12

V. Čėsna Suaug. chirurgas (krūtų ligos)

Skausmo kl. IV a.
16 kab. 

7.45-11

D.Kurlavičius
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos chirurgas

210 kab.

14-18

G.Kavaliauskas Vaikų chirurgas

210 kab.

8-11

S.Juzėnas Vaikų chirurgas

210 kab.

11-14

G.Prieskienis Vaikų chirurgas

210 kab.

11-14

K. Jankauskaitė -Urniežienė Vaikų chirurgė

210 kab.

8-11

E. Jatkauskas Vaikų chirurgas

210 kab.

8-11

M. Poškus
Vaikų chirurgas

210 kab.

8-11

R.Dubosaitė
Vaikų chirurgė 

210 kab.

11-14

V. Vieželis
Vaikų chirurgas

210 kab.

11-14
Diabetinės pėdos kabinetas

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

S.Asačiovė
Bendrosios praktikos slaugytoja

Ligoninė
(Endokrinologijos skyrius)

8-20

8-12 8-20
Dietologas

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

V.Vilemienė Dietologė

Akušerijos kl. I-a.
201 kab.

10-14

14-19

Endokrinologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

L. Jonušienė Suaug. endokrinologė

Akušerijos kl. I-a.
302 kab.

7.30-13.30

7.30-14 14-20

7.30-14

7.30-14

R. Mikelkevičienė Suaug. endokrinologė

208 kab.

7.30-14 14-20

7.30-13.30

7.30-14

Akušerijos kl. I-a.
203 kab.

7.30-14

V. Kakariekienė Suaug. endokrinologė

208 kab.

14-20

7.30-13.30

7.30-14

Akušerijos kl. I-a.
203 kab.

7.30-14 7.30-14

A. Palinauskas Suaug. endokrinologas

Akušerijos kl. I-a.
306 kab.

14-20

7.30-14 7.30-16
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

K. Penkauskaitė Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

Akušerijos kl. I-a.
218 kab.

12-14 13-15

12-14
E. Garnytė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Akušerijos kl. I-a.
218 kab.
15-18 15-18
Gastroenterologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

dr. D.Kriukas Suaug.gastroenterologas

Akušerijos kl. I-a.
305 kab.

14-19

S.Savičiauskienė 
Suaug. gastroenterologė 

Akušerijos kl. I-a.
305 kab.

12-14

D. Jatulienė
Suaug. gastroenterologė

Akušerijos kl. I-a.
108 kab.

14-19

L. Siegė
Suaug. gastroenterologė

Akušerijos kl. I-a.
305 kab.

7.30-14

13-17

7.30-14

E. Lementauskas
Suaug. gastroenterologas

Akušerijos kl. I-a.
305 kab.

14-17

Geriatrai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A. Paškevičius
Geriatras

208 kab.

14-16

L. Kaminskienė
Geriatrė

201 kab.

14-16

R. Vercinskaitė
Geriatrė

209 kab.

12-14
Hematologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

J.Daubarienė Hematologė

301 kab.

14-20

12-18

K. Mačionė
Hematologė

301 kab.

7.30-14

13-18

7.30-14

7.30-14

L.Lementauskienė
Hematologė

Gydytoja
laikinai nedirba

-

- - - -
Kardiologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

D. Miliūnienė Suaug. kardiologė

205 kab.

14-20

14-20

I.Tumienė Suaug. Kardiologė

205 kab.

7.30-13.30

7.30-14

7.30-13.30

7.30-14

A. Burneikienė Suaug. kardiologė

206 kab.

14-20

7.30-14

J. Čiapienė Suaug. Kardiologė

205 kab.

14-20

11-15

A. Šimukauskienė Suaug. kardiologė

207 kab.

7.30-14

8-20 8-14 8-14

K. Bumblauskas Suaug. kardiologas

307 kab.

11-18

I. Skripkauskienė Suaug. kardiologė

205 kab.

14-20

T.Čiuplinskienė
Suaug. kardiologė

206 kab.

7.30-14 7.30-14

207 kab.

14-20
Klinikiniai logopedai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

D.Sutkuvienė
Klinikinė logopedė

304 kab.

12-19

7.30-14.30 7.30-14.30

12-19

7.30-14.30
Koloproktologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R.Samuolis Koloproktologas

Akušerijos kl. I-a.
Dienos chirurgijos sk.
112 kab.

14-18

7.30-11

A.Burneikis Koloproktologas

Akušerijos kl. I-a.
109 kab.

14-19

14-20

14-20

Kraujagyslių chirurgai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

 

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A. Milašauskas Kraujagyslių chirurgas

Akušerijos kl. I-a.
305 kab.

14-19

A. Šomka Kraujagyslių chirurgas

Akušerijos kl. I-a.
305 kab.

11-14

A. Čepkauskas Kraujagyslių chirurgas

304 kab.

7.30-11

N. Brazys Kraujagyslių chirurgas

Akušerijos kl. I-a.
305 kab.

8-13

E. Zakarauskas Kraujagyslių chirurgas

202 kab.

8-12

Nefrologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

D. Jurėnienė
Suaug. nefrologė

Akušerijos kl. I-a.
108 kab.

7.30-13.30

14-17

7.30-14 14-20

7.30-14

7.30-14

L. Peleckaitė Suaug. nefrologė

Akušerijos kl. I-a.
108 kab.
14-19

R.Šriupšienė 
Suaug. nefrologė

Akušerijos kl. I-a.
108 kab.
9-14
Neurochirurgai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

G.Miliūnas Neurochirurgas

212 kab.

16-18

14-16

J.Kyguolis Neurochirurgas

212 kab.

14-16

16-19

K. Kemeklytė
Neurochirurgė

212 kab.

14-16

9-11

J.Tvaskus Neurochirurgas

212 kab.

16-19

7.30-9.30

V.Janušonis Neurochirurgas

212 kab.

8-13

12-16

Neurologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

D. Bagurskienė Neurologė

201 kab.

7.30-14

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

D. Petronienė Neurologė

201 kab.

14-20 7.30-14

7.30-14

J. Ivonaitienė Neurologė

203 kab.

7.30-14

14-20 7.30-14 14-20

7.30-14

L. Masiliūnas Neurologas

203 kab.

11-14

P. Puzinas Neurologas

209 kab.

9-11

S. Baužaitė Babušienė Neurologė

202 kab.

12-14

11-14

I.Kančauskienė
Neurologė

203 kab.

14-20

202 kab.

14-20 7.30-14 14-20 7.30-14
Oftalmologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

D. Vaišvilienė Oftalmologė

Akušerijos kl. I-a. 
201 kab.

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

R. Drilingienė Oftalmologė

Akušerijos kl. I-a. 
204 kab.

7.30-14

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

A.Janušauskienė Oftalmologė

Akušerijos kl. I-a. 
203 kab.

14-20

E.Povilonienė Oftalmologė

Akušerijos kl. I-a. 204 kab.

8-14

E. Žvykas Oftalmologas

Akušerijos kl. I-a. 
204 kab.

11-14

G. Butkuvienė Oftalmologė

Akušerijos kl. I-a. 
203 kab.

8-14

M. Preidienė Oftalmologė

Akušerijos kl. I-a. 
200 kab.

7.30-14 7.30-14

7.30-14

T. Mickevičius Oftalmologas

Akušerijos kl. I-a. 
203 kab.

8-14

K. Piekutė
Oftalmologė

Akušerijos kl. I-a. 
204 kab.

8-14
Onkologai - chemoterapeutai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

 

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

S.Melaikienė Onkologė-chemoterapeutė, ginekologė

104 kab.

7.30-13.30
14-18

14-20

7.30-14

7.30-15

7.30-15

D. Preimontienė Onkologė-chemoterapeutė

Akušerijos kl. I-a. 
218 kab.

12-14

Akušerijos kl. I-a.
203 kab.

14-19

D. Rudzevičienė Onkologė-chemoterapeutė

107 kab.

14-19

301 kab.

14-19

E. Marcinkevičienė Onkologė-chemoterapeutė

107 kab.

7.30-13.30

14-20

7.30-13.30

14-20

7.30-13.30

14-20

D. Skvernelienė Onkologė-chemoterapeutė

107 kab.

7.30-13.30

Otorinolaringologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

 

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A.Ulienė Otorinolaringologė

101 kab.

8-12

8-12

V. Glodenis Otorinolaringologas

102 kab.

14-18.30

L.Marazaitė Otorinolaringologė

102 kab.

14-20

8-14

8-14

A.Abramavičius Otorinolaringologas

101 kab.

12-14

R.Šinkūnas Otorinolaringologas

102 kab.

14-18.30

E.Balčėtienė Otorinolaringologė

102 kab.

8-13

A.Kvackas Otorinolaringologas

102 kab.

8-13

V.Medelienė
Otorinolaringologė

101 kab.

9-12.30

M.Narkevičiūtė
Otorinolaringologė

101 kab.

14-20 14-20 14-20

M.Mačernis
Otorinolaringologas

102 kab.

14-19

J. Jurėnas
Otorinolaringologas

101 kab.

14-18.30
Psichoterapeutai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R. Lapašinskė
Psichoterapeutė

Akušerijos kl. I-a.
306 kab.

8-14

Akušerijos kl. I-a.
320 kab.

8-14

8-14

Pulmonologai - alergologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

M. Vaitkus Suaug. pulmonologas

209 kab.

14-17

14-17

J. Kruopienė Suaug. pulmonologė

209 kab.

8-13

13-17

D. Sotkevičienė Suaug. pulmonologė

209 kab.

11-14

14-19

A. Jurkėnė
Suaug. pulmonologė

209 kab.

14-19

10-13

R.Glinskytė - Bimbirė
Suaug. pulmonologė

209 kab.

8-12.30

G. Grincevičienė Alergologė - klinikinė imunologė

Gydytoja laikinai nedirba

Reumatologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R.Baliūnaitė
Suaug. reumatologė artrologė

204 kab.

7.30-13.30
14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

7.30-14

A.Burneikienė Suaug.reumatologė artrologė

206 kab.

7.30-14

307 kab.

7.30-13.30
14-20

14-20

V. Smilgienė
Suaug. reumatologė artrologė 

107 kab.

14-20

7.30-14

204 kab.

14-20

7.30-14

14-20

Suaugusiųjų psichiatrai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

V. Diktanas Psichiatras

Akušerijos kl. I-a.
218 kab.

14-18.30

9-11

9-12

Traumatologai - ortopedai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

G. Gustainis Traumatologas-ortopedas

210 kab.

14-20

V. Mockus Traumatologas-ortopedas

210 kab.

14-20

S.Mašalas Traumatologas-ortopedas

211 kab.

12-14

212 kab.

12-14

M.Bisigirskas Traumatologas-ortopedas

211 kab.

14-17

V. Aleksandravičius Traumatologas-ortopedas

211 kab.

14-17

J.Šileika Traumatologas-ortopedas

211 kab.

14-17

A.Matonis Traumatologas-ortopedas

211 kab.

11-14

V. Bartašius Traumatologas-ortopedas

213 kab.

8.30-14

J. Mikšys traumatologas-ortopedas

213 kab.

9-12

R.Petrauskas Traumatologas-ortopedas

213 kab.

10-13

D. Juška Traumatologas ortopedas

213 kab.

8.30-16

V.Stirbys Traumatologas-ortopedas

213 kab.

8.30-16

L.Mykolaitis Traumatologas-ortopedas

211 kab.

8-11

G.Kavaliauskas Vaikų traumatologas - ortopedas

210 kab.

8-11

I.Drebickienė
Vaikų traumatologė - ortopedė

210 kab.

14-16.30

304 kab.

8-11
Urologai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A.Jatulis Suaug. urologas

Akušerijos kl. I-a.
109 kab.

7.30-14

E.Jurevičius Suaug. urologas

Akušerijos kl. I-a.
109 kab.

7.30-14

R.Mačenskas Suaug. urologas

Akušerijos kl. I-a.
109 kab.

7.30-14

A.Preidis Suaug. urologas

Akušerijos kl. I-a.
109 kab.

14-19

S.Sargelis Suaug. urologas

Akušerijos kl. I-a.
109 kab.

7.30-14

V.Šalkauskas Suaug. urologas

Akušerijos kl. I-a.
302 kab.

14-20

14-20

7.30-13.30

14-20

Akušerijos kl. I-a.
306 kab.

14-20

7.30-14

S.Juzėnas Vaikų  urologas

210 kab.

11-14

Vidaus ligų gydytojai

Grafikas galioja nuo 2024-05-02

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

N.Krivickienė Vidaus ligų-Darbo medicinos gydytoja

Akušerijos kl. I-a.
320 kab.

7.30-14

14-20

7.30-13.30

14-20

14-20

Paskutinį kartą redaguota: 2024-07-15 10:29