„100-mečio AKCIJA“ TAISYKLĖS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

1. Akcijos organizatorius – VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė. Įmonės kodas: 191340120. Smėlynės g. 25, Panevėžys, LT-35144. Tel. +370 45 50 72 44

2. VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės 100 m. jubiliejaus progai paminėti skelbiama „100-mečio AKCIJA“ (toliau – Akcija), jos pradžios ir pabaigos laikas skelbiamas šių taisyklių 6 punkte.

3. Registruotis, dalyvauti ir laimėti Akcijoje gali fiziniai asmenys, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų.

4. Registracija dalyvauti Akcijoje vyksta interneto svetainėje panevezioligonine.lt/akcija. Registracija negarantuoja laimėjimo.

5. Akcijos metu surinkti dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi tik Akcijos vykdymo ir laimėtojo nustatymo momentu. Pasibaigus Akcijai asmens duomenys bus sunaikinti.

6. Akcija bus skelbiama ir atnaujinama etapais visus 2023 metus, taip paminint VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės 100 metų jubiliejų:
I etapas – nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 15 d. Laimėtojai skelbiami 2023 m. vasario 16 d.
II etapas – nuo 2023 m. vasario 17 d. iki kovo 10 d. Laimėtojai skelbiami 2023 m. kovo 11 d.
III etapas - nuo 2023 m. kovo 12 d. iki balandžio 26 d. Laimėtojai skelbiami 2023 m. balandžio 27 d.
IV etapas - nuo 2023 m. balandžio 28 d. iki liepos 5 d. Laimėtojai skelbiami 2023 m. liepos 6 d.
V etapas - nuo 2023 m. liepos 7 d. iki rugpjūčio 14 d. Laimėtojai skelbiami 2023 m. rugpjūčio 15 d.
VI finalas - nuo 2023 m. rugpjūčio 16 d. iki gruodžio 22 d. Laimėtojai skelbiami 2023 m. gruodžio 23 d.

7. Laimėtojai bus išrinkti atsitiktinės atrankos būdu. Apie laimėjimą bus paskelbta internetinėje svetainėje panevezioligonine.lt/akcija ir socialiniuose tinkluose.

8. Užsiregistravę dalyviai yra įsipareigoję susipažinti su šiomis taisyklėmis ir sutinka, kad jų pavardės laimėjimo atveju bus viešinamos.

AKCIJOS PRIZAI

9. Akcijos prizai: „Respublikinei Panevėžio ligoninei 100 metų“, asmeniniai pašto ženklai, pirmos dienos vokai ir atvirlaiškiai (kartmaksimumai).

10. Kiekvieno etapo metu bus išdalintas nustatytas skaičius prizų:
I etapas – 20 vnt. asmeninių pašto ženklų, 2 vnt. pirmos dienos vokai, 1 vnt. kartmaksimumas.
II etapas – 20 vnt. asmeninių pašto ženklų, 2 vnt. pirmos dienos vokai, 1 vnt. kartmaksimumas.
III etapas – 20 vnt. asmeninių pašto ženklų, 2 vnt. pirmos dienos vokai, 1 vnt. kartmaksimumas.
IV etapas – 20 vnt. asmeninių pašto ženklų, 2 vnt. pirmos dienos vokai, 1 vnt. kartmaksimumas.
V etapas – 20 vnt. asmeninių pašto ženklų, 2 vnt. pirmos dienos vokai, 1 vnt. kartmaksimumas.
VI finalas – 40 vnt. asmeninių pašto ženklų, 5 vnt. pirmos dienos vokai, 3 vnt. kartmaksimumų.

11. Apie laimėjimą dalyvis bus informuotas jo nurodytu el. paštu per 3 (tris) darbo dienas nuo laimėjimo išaiškinimo.

12. Laimėtojo vardas, pavardė bus skelbiama VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės interneto svetainėje panevezioligonine.lt/akcija ir socialiniuose tinkluose.

13. Jei laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo laiško gavimo neatsako į organizatoriaus el. laišką ar nesusisiekia kitais būdais – prizas grąžinamas į prizų fondą. Už neatsiimtą prizą Akcijos laimėtojui nėra atlyginama.

14. Jeigu bus pateiktas neteisingas elektroninis paštas, prizas nebus įteiktas ir Akcijos dalyvis neteks teisės reikalauti prizo ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius.

15. Laimėtojo prizas į pinigus ar kitus daiktus nėra keičiamas.

16. Prizo laimėtojas negali perleisti laimėjimo kitam asmeniui.

17. Laimėjimą atsiimti VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Administracijoje, pateikiant asmens tapatybę patvirtinanį dokumentą.

LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR PASKELBIMAS

15. Konkurse dalyvauja visi užsiregistravę ir teisingai nurodę savo duomenis asmenys.

16. Dalyvis registracijos metu gali pretenduoti į visus siūlomus prizus ir prie visų pažymėti varnelę (✓), tačiau tai neužtikrina ir negarantuoja visų jų laimėjimo.

17. Laimėtojai išrenkami atsitiktinės atrankos būdu iš duomenų bazės, kurioje bus registruojami Akcijos dalyviai.  

KITOS SĄLYGOS

18. VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės administracija turi teisę keisti šias taisykles apie tai informavusi interneto svetainėje panevezioligonine.lt/akcija prieš 30 dienų.

19. Kilus klausimams, galima kreiptis šiuo el. pašto adresu: vaida.karaleviciene-anti-bot-bit@panevezioligonine.lt.

 

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-27 10:38