Naujienos

VŠĮ RESPUBLIKINĖJE PANEVĖŽIO LIGONINĖJE LANKOSI ASTANOS(KAZACHSTANAS) MEDICINOS UNIVERSITETO REZIDENTAI

2019 11 12

2019 m. gegužės mėnesį tarp VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės ir Astanos (Kazachstanas) Medicinos universiteto buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri apima plačią abiejų medicinos ir mokslo įstaigų interesų ir bendros veiklos sritį. Tuomet šalys susitarė, kad ateityje bendradarbiaus medicinos mokslo srityje, mokslinėje – tiriamojoje veiklose su galimybe keistis teorine bei praktine šalis dominančia informacija, specializacijos, kvalifikacijos kėlimo, mokslininkų, dėstytojų, specialistų, rezidentų mainuose, vykdant gerosios patirties sklaidą bei dalyvaujant įvairiose medicinos mokslo vystymo programose.

Šios sutarties pagrindu 2019 m. lapkričio mėn. 12 d. į VšĮ Respublikinę Panevėžio ligoninę atvyko 10 rezidentų iš Astanos Medicinos universiteto, kurie iki gruodžio mėn. 7 dienos stebės mūsų ligoninės specialistų darbą (teorinė dalis ir praktinė veikla), dalyvaus diskusijose, susipažins su mūsų ligoninėje esama medicinos įranga, taikomomis naujausiomis inovatyviomis gydymo programomis, būdais ir galimybėmis, dalyvaus pažintinėje programoje su mūsų šalimi.

Sutikimo metu ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas pasveikino atvykusius svečius iš Kazachstano, trumpai supažindino juos su Panevėžio ligoninės istorija, jos šiandieniniu statusu, galimybėmis, pristatė ligoninės specialistus, kuriems yra pavesta kuruoti rezidentus iš Astanos, įteikė svečiams kuklius suvenyrus bei palinkėjo sklandaus bendravimo ir bendradarbiavimo su ligoninės personalu bei pacientais.

„Malonu, kad Respublikinė Panevėžio ligoninė plečia tarptautinį bendradarbiavimą, kad mus pastebėjo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Didžiules galimybes turintis Astanos Medicinos universitetas savo partneriu Lietuvoje pasirinko Panevėžį – tai džiugina ir įpareigoja toliau investuoti į naujausias technologijas, į specialistų kvalifikacijos tobulinimą, į teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Besiplečiantys  mūsų ligoninės bendradarbiavimo santykiai su Lietuvos bei užsienio aukštosiomis mokyklomis ir gydymo įstaigomis atneš naudą ne tik mūsų gydymo įstaigai, mūsų pacientams, bet ir Panevėžio miestui bei regionui – pasitarnaus mūsų krašto žinomumo didėjimui, daugės svečių, stiprės kultūriniai, moksliniai, verslo santykiai, kas spartins tolimesnę Panevėžio regiono plėtrą“, - svečių apsilankymą Respublikinėje Panevėžio ligoninėje komentavo jos direktorius Arvydas Skorupskas.

 

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-14 14:44