Naujienos

ŠIANDIEN - PASAULINĖ GYVYBĖS DIENA

2021 04 25

Šiandien, paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį, švenčiama Pasaulinė gyvybės diena. Pasaulinės gyvybės dienos tikslas – paskatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų, manipuliacijų su žmogaus embrionais ir eutanazijos problemas. Šv. Jonas Paulius II ragino jaunimą ir šeimas kurti meilės civilizaciją, puoselėti gyvybės kultūrą. Šeima, pasak jo, pašaukta būti „gyvybės šventove“ (Evangelium Vitae, 11).

Kiekvieno iš mūsų gyvenimas prasidėjo tuo slaptingu dviejų ląstelių susijungimu. Žmogaus gyvybės apsauga nuo pat prasidėjimo iki natūralios mirties – medicininis, etinis, teisinis klausimas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje teigiama, kad teisė į gyvybę yra pamatinė žmogaus teisė, iš kurios kyla visos kitos teisės. Visuotinė Žmogaus teisių deklaracija nurodo, kad kiekvienas žmogus turi teisę į gyvenimą. Medicinos mokslas išaiškino ir patvirtino, kad žmogaus vystymasis prasideda jo pradėjimo momentu, kad egzistuoja žmogaus prenatalinis gyvenimas – gyvenimas iki gimimo.

Mielieji, šią dieną ir visada kviečiame visus būti uoliais Gyvybės kultūros skleidėjais, melstis už šeimas, kurios yra naujos gyvybės lopšys, mažosios namų bažnyčios, melstis už tai, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties, už tuos, kurie ne savo noru iškeliavo Anapilin, už paniekintuosius, ištremtuosius, nukankintuosius, nužudytuosius.

Visuomet ir visur puoselėkime ir ginkime Šeimą, pagrįstą Meile, Pasiaukojimu ir Ištikimybe.

 

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-23 13:15