Naujienos

PASIRAŠYTAS MEMORANDUMAS SU MOLDOVOS SVEIKATOS APSAUGOS, DARBO IR SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS GREITOSIOS MEDICINOS INSTITUTU

2021 05 21

2021 m. gegužės mėn. Respublikinė Panevėžio ligoninė pasirašė Memorandumą su Moldovos Sveikatos apsaugos, darbo ir socialinės apsaugos ministerijos Greitosios medicinos institutu dėl abiejų šalių bendradarbiavimo ateinančių trijų metų laikotarpiui. Šalių suartėjimo ir bendro susitarimo pasirašymo procese aktyviai dalyvavo Lietuvos ambasadorius Moldovoje Kęstutis Kudzmanas. Memorandumą pasirašė Moldovos Sveikatos apsaugos, darbo ir socialinės apsaugos ministerijos Greitosios medicinos instituto direktorius prof. Dr. Mihai Ciocanu ir VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas.

Šis memorandumas apima plačią abiejų medicinos ir mokslo įstaigų interesų ir bendros veiklos sritį. Šalys susitarė , kad ateityje bendradarbiaus medicinos mokslo srityje, mokslinėse – tiriamosiose veiklose su galimybe keistis teorine bei praktine šalis dominančia informacija, specializacijos, kvalifikacijos kėlimo, mokslininkų, dėstytojų, specialistų, rezidentų mainuose, vykdant gerosios patirties sklaidą bei dalyvaujant įvairiose medicinos ir farmacijos mokslo vystymo programose. Taip pat susitarta dalyvauti moksliniuose – klinikiniuose bei laboratoriniuose inovatyvių medicininių technologijų tyrimuose, moksliniuose – praktiniuose užsiėmimuose, keistis studentais, akademinės bei administracinės veiklos atstovais, dalyvauti labdaros veikloje.

Bendrą veiklą, kuri yra apibrėžiama šiuo Memorandumu, šalys įsipareigojo vykdyti vadovaujantis atskiromis, konkrečią veiklos sritį liečiančiomis, sutartimis, o šis susitarimas dėl bendradarbiavimo yra traktuojamas kaip ketinimų deklaracija, kuri iš anksto nekelia nei vienai iš šalių jokių juridinių ar finansinių įsipareigojimų.

Memorandume akcentuojama konfidencialios informacijos apsauga bei numatytas mechanizmas ateityje daryti šalis dominančius pakeitimus.

Šiame Memorandume išdėstyti abiejų šalių bendradarbiavimo principai ir sąlygos neprieštarauja nei vienos iš šalių įstatymams bei galiojantiems teisės aktams.

 

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-21 11:48