Naujienos

Renginys, skirtas nužudytiems Panevėžio ligoninės medikams atminti

2019 06 26

„išėjote ir jau nebepareisit,

nes niekas niekada iš ten nebesugrįš,

ar soduos skleisis baltos vyšnios,

ar Žemę sveikins vyturys...“

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės kiemelyje šimtamečių ąžuolų apsuptyje stovi skulptoriaus Bernardo Bučo 1943 metais sukurtas ir tų pačių metų rugsėjo mėn. 23 d. atidengtas paminklas 1941 m. birželio 26 d. enkavedistų nužudytiems Panevėžio ligoninės medikams Juozui Žemguliui, Antanui Gudoniui, Stanislovui Mačiuliui ir gailestingajai seseriai Zinaidai Kanis-Kanevičienei atminti.
1940 m. vasarą Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Panevėžio krašto. kaip ir visos Lietuvos, žmonės skaudžiai patyrė prasidėjusias sovietų represijas - trėmimus į Sibirą, įkalinimus, žudynes. Prasidėjus karui, enkavedistai birželio 26 d. žiauriai nužudė Panevėžio ligoninės vedėją J. Žemgulį, gydytojus A. Gudonį, St. Mačiulį, gailestingąją seserį Z. Kanis-Kanevičienę. Pasitraukus sovietams, jų kūnai su žiauraus kankinimo žymėmis buvo rasti dabartinio Panevėžio kraštotyros muziejaus rūsyje.
1943 m. ligoninės kiemelyje buvo pastatytas paminklas nužudytiems medikams atminti, kurį pašventino vyskupas Kazimieras Paltarokas. 1944 m., prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, baiminantis galimų represijų, pirmiausia buvo panaikinta ta užrašo dalis, kurioje buvo užrašyta, kas nužudė medikus, o pats paminklas gydytojo Jono Statkevičiaus rūpesčiu buvo užkastas toje vietoje, kur stovėjo. 1988 m. paminklas atkasamas, skulptoriaus Algimanto Vytėno restauruojamas ir 1988 m. lapkričio 1 d. iškilmingai atidengiamas. Šis paminklas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.
2019 m. birželio 26 d. prie paminklo rinkosi ligoninės darbuotojai, svečiai - vyko renginys, skirtas pagerbti Panevėžio ligoninės medikus, nužudytus prieš 78 - erius metus. Ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas, pradėjęs šį renginį, dėkojo visiems, radusiems laiko skausmingos Panevėžio istorijos dalies prisiminimui, žuvusių pagerbimui, trumpai papasakojo tragiškus 1941 m. birželio įvykius ir pakvietė visus tylos minute pagerbti žuvusius medicinos darbuotojus.
Kalbėjusieji renginyje - Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovė Panevėžio apskričiai Kristina Nakutytė, Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotojas Deividas Labanavičius, Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Panevėžio Sodros direktorius Alfonsas Petrauskas - akcentavo, kad kiekvienos tautos istorija yra pažymėta ne tik džiaugsmais, pergalėmis ir džiugiais įvykiais, bet ir tragiškais tautai momentais, netektimis ir skaudžiais prisiminimais. Tai reikia prisiminti, apie tai turime kalbėti. Panevėžio medikai iki paskutinės savo gyvenimo akimirkos liko ištikimi Hipokrato priesaikai ir savo pareigai - gelbėjo žmonių gyvybes, padėjo sergantiems ir sužeistiems, tačiau nepagrįstai buvo apkaltinti ir žiauriai nužudyti.
Ypač šiltai ir jautriai apie nužudytus Panevėžio medikus sklido žodžiai iš ilgametės Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojos Liudvikos Knizikevičienės lūpų. Medikė daug metų renka dokumentus, nuotraukas, užrašo prisiminimus Panevėžio medicinos istorijos klausimais, yra išleidusi knygas šia tema. Ruošiant šį renginį, įgyvendinant fotografijų parodos „Panevėžio ligoninės istorijos akimirkos“ idėją, organizatoriams L. Knizikevičienė perdavė daug jos surinktų nuotraukų bei kitos vertingos informacijos ligoninės istorijos klausimais. Nuoširdus AČIŪ jai už tai.
Antroje renginio dalyje susirinkusieji klausėsi Panevėžio muzikos mokyklos moksleivių styginių muzikos instrumentų kvarteto koncerto (vadovė Vidmanta Luomanienė). Ąžuolų parke iškilmingai, labai jautriai ir sielos gelmes paliečiamai skambėjo Georgo Fridricho Hendelio, Joachimo Jonow kūriniai, Juozo Naujalio „Svajonė“, lietuvių liaudies daina „Ant kalno gluosnys“. Susirinkusieji gausiais aplodismentais dėkojo jauniesiems Panevėžio muzikantams ir jų vadovei už puikiai atliktą koncertinę programą, o direktorius A. Skorupskas ligoninės kolektyvo vardu koncertavusiems moksleiviams ir jų vadovei įteikė kuklius suvenyrus ir tortą. 
Po koncerto ligoninės vadovas pakvietė visus renginio dalyvius į fotografijų parodos „Panevėžio ligoninės istorijos akimirkos“ atidarymą. Susirinkusieji smalsiai apžiūrinėjo iš L. Knizikevičienės asmeninio archyvo, Panevėžio kraštotyros muziejaus fondų atrinktas ir šioje parodoje eksponuojamas nuotraukas, kurios apima 1919 m. -  1988 m. laikotarpį. Fotografijų paroda iš karto sulaukė didžiulio renginio dalyvių ir ligoninės darbuotojų susidomėjimo - žmonės būriavosi prie nuotraukų, dalinosi prisiminimais, stengėsi atpažinti fotografijose įamžintus asmenis ir nuoširdžiai džiaugėsi VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės administracijos iniciatyva organizuoti tokią parodą. 

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-14 13:04