Naujienos

Dainuojamosios poezijos šventė „Likėnų versmės“

2019 07 26

Paulius Drevinis

Likėnų versmės

Šaltas gurkšnis! Sustoju,
Kartų skonį pajutęs...
Laukuose vasarojais
Kvepia gelsvas rugpjūtis.
Kvepia pirmosios slyvos
Prie kurorto nunokę.
Žemės gyslomis gyvos
Versmės veržiasi, kliokia
Ir ištrykšta žaltiniais.
O kad jie vis pulsuotų!
Iš pražydusių kmynų
Grįžta bitės ratuotos.

2019 m. liepos mėn. 25 d. Likėnų reabilitacijos ligoninės parke vyko renginys „Likėnų versmės“, skirtas jubiliejiniams poeto, pedagogo Pauliaus Drevinio metams.
Paulius Drevinis (tikroji pavardė Drevinskas) gimė 1919 m. spalio mėn. 13 d. Gulbinuose, Paberžės valsčiuje. Baigęs Gulbinų pradžios mokyklą, mokėsi Biržų, Tauragės, Panevėžio gimnazijose, o 1941 - 1943 m. baigė dvimetį Vilniaus pedagoginį institutą. 1948 m. sovietinis saugumas P. Drevinį ištremia į Krasnojarsko kraštą, o 1950 m. – Į Irkutsko sritį. 1956 m. Paulius Drevinis grįžta į Lietuvą. 1958 m. jis baigia lituanistikos mokslus Vilniaus universitete. Nuo 1958 m. P. Drevinis pradeda mokytojauti, daugiausia – Klaipėdoje.
„Kas paskatino mane rašyti?, - klausė poetas savo autobiografijoje, išleistoje 1977 metais. „ Šeima. Literatūriškai augti ir bręsti man padėjo įvairių vidurinių ir aukštųjų mokyklų literatūriniai būreliai, kuriems teko vadovauti. Labai daug kam privalau būti dėkingas, kad pamilau knygą, tapau mokytoju, pravedu vieną kitą kūrybiškesnę pamoką, šį tą pats sukuriu ir kitus mokau kurti“, - rašė poetas P. Drevinis. Poetas kūrė eilėraščius vaikams, rašė eiles būdamas tremtyje. Jo kūrybai būdingas dainingumas, klasikinė forma.
Renginys prasidėjo biuvetėje „Vilties angelas“, kurioje buvo atidaryta muzikanto, dailininko Jūrio Baliūno (Jūrės) tapybos darbų paroda „Paveikslų muzika“. Darbus susirinkusiems pristatė pats menininkas, trumpai papasakojęs apie save, savo kūrybą.
Dainuojamosios poezijos šventė vyko prie Likėnų parke esančio tvenkinio. Susirinkusius, o poeto P. Drevinio, dainuojamosios poezijos mylėtojų ir kitų meniškos sielos žmonių tą pavakarę išties buvo susirinkę gausiai, sveikino VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas, Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas. Kalbėjusieji dėkojo susirinkusiems, kad jie domisi renginiais, vykstančiais Likėnų reabilitacinėje ligoninėje ir patikino - dės visas pastangas, kad Likėnai kuo greičiau atgimtų naujam gyvenimui ir, kaip kažkada, būtų žinomi, populiarūs, paklausūs ir Lietuvos gyventojų mėgiami – žmonės vėl atvyks čia reabilitacijos, sveikatos stiprinimo tikslais bei susipažinti su turtinga Biržų krašto istorija.
Renginyje dalyvavo literatai Liuda Prunskienė, Virginija Virkutienė, Algirdas Butkevičius, skaitovas Salvijus Lansbergas, dainuojamosios poezijos atlikėjai Leonidas Čiudaras, Laima ir Artūras Aukštuoliai, Irina, Iveta ir Ignas Šakuro, Sigitas Paliulis, Eduardas Juknevičius, Kastytis Petryla.
Gražiai po vasaros dangų besiritinėjanti saulė, žadėjusi puikų šventinį vakarą, staiga persigalvojo - pradėjo niauktis ir, šventiniam renginiui dar neįpusėjus, prapliupo tikra liūtis, kuri šventės dalyvius suginė po medžiais, stoginėmis, įžvalgesni slėpėsi po skėčiais. Bet ir ši gamtos išdaiga, trukusi apie pusvalandį, neišgąsdino susirinkusių meno mylėtojų – renginio organizatoriai apdairiai buvo pastatę parke didžiulę palapinę, kurioje, lyjant lietui, renginys buvo tęsiamas toliau. Nustojus lyti, visi vėl persikėlė prie estrados, pastatytos ant vandens ir šventinė programa buvo tęsiama toliau. 
Po renginio pageidaujantys turėjo galimybę paplaukioti valtele tvenkinyje, kiti – pakilios nuotaikos pasuko namų link, žvaliai aptarinėdami puikiai pavykusią šventę Likėnų parke. „Kad daugiau tokių švenčių“, - kone kiekvieno šventės dalyvio paatviravimai užsibaigdavo šiais žodžiais.

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-14 13:17