|   Versija neįgaliems   
Priimamasis(+370 45) 507186

Fizinių asmenų duomenų apsauga

2019.01.11

Nuo 2018 m. gegužės mėn. 25 d. pradedamas taikyti 2016 m. balandžio mėn. 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.  Tuo pačiu panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau -BDAR) taikomas tiesiogiai, jo nuostatos į Nacionalinę teisę neperkeliamos. Nacionaliniais teisės aktais gali būti konkrečiau apibrėžiamas BDAR nustatytų taisyklių taikymas, nustatytos kai kurios BDAR taikymo išimtys, nustatyti procedūriniai klausimai, susiję su priežiūros institucijų atliekamu pažeidimų nagrinėjimu, nustatyti konkrečių asmens duomenų tvarkymo atvejų ypatumai.

Tikslu supažindinti VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės administracijos darbuotojus, klinikų vadovus, skyrių vedėjus ir vyr. slaugytojas su įsigaliojusio BDAR reikalavimais, mūsų ligoninėje lankėsi ir pranešimą šią temą liečiančiais klausimais skaitė Danijos bendrovės I - TRUST atstovas Lietuvoje Robertas Ramanauskas. Pranešėjas atsakė į paklausimus, buvo aptarti kiti abi puses dominantys klausimai. 

© 2013 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė,

Smėlynės g. 25 LT-35144, Tel. (8 45) 507244, faks (8 45) 501520, info@panevezioligonine.lt, PVM mokėtojo kodas LT913401219.

Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 191340120.