|   Versija neįgaliems   
Priimamasis(+370 45) 507186

SKELBIMAS APIE MATERIALINIŲ VERTYBIŲ AUKCIONĄ

2017.11.22

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti įstaigos patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto pardavimą (medicininė aparatūra, ūkinis inventorius) viešame tiesioginiame aukcione.

Parduodamas materialines vertybes galima apžiūrėti 2017 m. gruodžio 4-6 d. dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val. įstaigos adresu: Smėlynės 25, Ramygalos 25, Panevėžys.

Aukcionas vyks 2017 m. gruodžio 07 d. 10 val.. įstaigos adresu: Smėlynės 25, Panevėžys posėdžių salėje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje, nuo 9.15 iki 9.50 val., aukciono dalyvių registracijos žurnale. Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.

Neįvykus pirmajam aukcionui ar nepardavus turto ir vykdant aukcioną pakartotinai materialines vertybes galima apžiūrėti 2017 m. gruodžio 19-21 d. dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val. įstaigos adresu: Smėlynės 25, Ramygalos 25, Panevėžys

Pakartotinis  aukcionas įvyks 2017 m. gruodžio 22 d. įstaigos adresu: Smėlynės 25, Panevėžys posėdžių salėje.

Išsami informacija apie parduodamą turtą (pavadinimas, techniniai duomenys, išsamus parduodamo turto sąrašas su pradinėmis pardavimo kainomis ir jų didinimo intervalais ir t.t.) skelbiama įstaigos interneto svetainėje adresu:  http://www.panevezioligonine.lt

Dėl materialinių vertybių apžiūros kreiptis į : Ūkio tarnyba inžinierius Edgaras Sližauskas, tel. 8 640 21863, el. paštas edgaras.slizauskas@panevezioligonine.lt ; Medicininės technikos inžinierius Vilius Krikščikas, tel. 8 698 49527, el. paštas vilius@panevėžioligonine.lt. Ūkio padalinių administratorius Vytautas Kačinskas el. paštas vytautas.kacinskas@panevezioligonine.lt tel.: 8-687-44512

Atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą tvarka: už aukcione nusipirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą įstaigos sąskaitą per 3 darbo dienas po aukciono. Pirkėjai pasiima ir išsiveža įsigytą turtą per 3 darbo dienas po apmokėjimo ir turto perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Aukciono dalyvio mokesčio nėra.

Aukcione parduodamo turto sąrašas

 

© 2013 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė,

Smėlynės g. 25 LT-35144, Tel. (8 45) 507244, faks (8 45) 501520, info@panevezioligonine.lt, PVM mokėtojo kodas LT913401219.

Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 191340120.