|   Versija neįgaliems   
Priimamasis(+370 45) 507186

Dėl spindulinės terapijos prieinamumo Panevėžio krašto gyventojams užtikrinimo

2016.07.01

Ivanas Dorošas

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius

Įgyvendinant vieną iš esminių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos prioritetų sveikatos apsaugos srityje - didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą - Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 patvirtintas Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų planas, kuriame nurodyta, kad onkologinių ligų prevencijos ir efektyvaus gydymo užtikrinimo veiksniai nustatyti Nacionalinėje vėžio kontrolės ir profilaktikos 2014-2025 m. programoje (patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814).

Programoje numatyta plėtoti specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl onkologinių ligų teikimą VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje.

2016 m. birželio 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas, kuriame buvo diskutuota dėl spindulinės terapijos paslaugų teikimo Respublikinėje Panevėžio ligoninėje tikslingumo. Išsakytos nuomonės, kad, užuot investavus lėšas į šios paslaugos teikimą Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, tikslingiau būtų jas panaudoti Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose jau esamų tokio pobūdžio gydymo paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų medicinos įrangos atnaujinimui. Pasitarime buvo išsakyti pasiūlymai svarstyti galimybę keisti Nacionalinės vėžio kontrolės ir profilaktikos 2014-2025 m. programą, išbraukiant iš jos punktus dėl onkologinių ligų gydymo paslaugų plėtojimo bei spindulinės terapijos paslaugų teikimo Respublikinėje Panevėžio ligoninėje. Tai reiškia, kad Panevėžio krašto žmonėms gauti gydymą spinduline terapija arčiau namų ir ateityje nebus jokių galimybių.

Atkreiptinas dėmesys, kad galimas Nacionalinės vėžio kontrolės ir profilaktikos 2014-2025 m. programos koregavimas Panevėžio apskrities žmonių nenaudai sukėlė nemažai nerimo. Sveikatos priežiūros netolygumų mažinimo programos esmė ir prasmė, mano supratimu, ir yra - priartinti sveikatos priežiūros paslaugas prie žmonių. Pabrėžtina, kad patvirtindama šią programą Sveikatos apsaugos ministerija ir Vyriausybė sukūrė pagrįstą lūkestį, jog Panevėžio apskrityje pagerės spindulinės terapijos prieinamumas ir numatė būdus ir priemones šio lūkesčio įgyvendinimui. Pakeitus programą nukentės Panevėžio krašto žmonių viešas interesas gauti taip reikalingą gydymą spinduline terapija VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje. Suprantamas šią paslaugą jau teikiančių gydymo įstaigų noras už spindulinės terapijos paslaugų prieinamumui didinti skirtas lėšas atnaujinti savo turimas šio gydymo bazes, tačiau, manau, tai neturi būti daroma Panevėžio apskrities žmonių sąskaita, žinant, kad šiai programai skirtos lėšos privalo būti naudojamos tik paslaugų plėtrai, prieinamumui gerinti, o ne jau šias paslaugas teikiančių medicinos centrų turimos medicininės įrangos atnaujinimui.

Svarbu ir tai, kad Panevėžio kraštas yra vienintelis, kuriame teikiamos tik chemoterapijos paslaugos, bet neteikiamos radioterapijos (toliau - RT) paslaugos. Gyventojai priversti vykti gydytis į Šiaulius, Vilnių, Kauną. Pacientai, kurie neturi finansinių galimybių apmokėti kelionę savo lėšomis, apskritai atsisako šio gydymo. Respublikinė Panevėžio ligoninė aptarnauja pacientus 100 km. spinduliu aplink Panevėžį. RT paslaugų prieinamumo neužtikrinimas neigiamai veikia epidemiologinius radiklius.

Pacientų, kuriems reikalingas gydymas spinduline terapija, skaičius auga. Respublikinė Panevėžio ligoninė planuoja atlikti apie 3500 RT procedūrų per metus, planuoja, kad gydysis apie 1300 pacientų (apskaičiuota remiantis pacientų, gaunančių chemoterapijos paslaugas, skaičiais). Paslaugos būtų pradėtos teikti po 36-38 mėnesių. Galimybė gauti gydymą spinduline terapija Respublikinėje Panevėžio ligoninėje sukurtų prielaidas pasiekti, kad 10% sumažėtų pacientų, kuriems diagnozuotas piktybinis navikas.

Džiugu, kad į šią problemą atkreipė dėmesį LR Seimo nariai Vytautas Saulis, Aleksandras Zeltinis, Domas Petrulis, Rasa Juknevičienė, Arvydas Anušauskas, Sergejus Jovaiša, Povilas Urbšys ir Petras Narkevičius, kurie kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministrą, prašydami nekeisti Nacionalinės vėžio kontrolės ir profilaktikos programos ir taip užtikrinti Panevėžio krašto žmonėms galimybę gauti gydymą spinduline terapija jiems artimiausioje VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje.

 

 

© 2013 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė,

Smėlynės g. 25 LT-35144, Tel. (8 45) 507244, faks (8 45) 501520, info@panevezioligonine.lt, PVM mokėtojo kodas LT913401219.

Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 191340120.