|   Versija neįgaliems   
Priimamasis(+370 45) 507186

VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje vykdomi projektai

2015.08.19

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos vyriausybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai: 

Krizių centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje"

Projekto tikslas— užtikrinti ankstyvą pagalbą esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą, įkuriant Krizių intervencijos centrą ligoninėje. Rekonstruotos Krizių intervencijos centrui įsteigti reikalingos patalpos, įsigyta reikalinga medicininė įranga, kompiuterinė technika, baldai ir transporto priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 399 tūkst. Eur, kurių 85 proc. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšos. Daugiau informacijos apie projektą www.esparama.lt.

Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei reikiamas paslaugas"

 

 

Projekto tikslas— gerinti širdies ir kraujagyslių ligų priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą šiaurės Lietuvos regione, investuojant į ligoninės infrastruktūros modernizavimą ir šiuolaikinių technologijų diegimą. Projekto vykdytojas— Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Panevėžio Respublikinė ligoninė— projekto partneris. Projekto įgyvendinimo metu įrengta 6 lovų kardiologijos reanimacija, angiografijos patalpos, įsigyta moderni medicininė įranga. Projektui įgyvendinti skirta 45 mlnEur, iš kurių 85 proc. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšos. Daugiau informacijos apie projektą www.esparama.lt.

Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje" 

Projekto tikslas— skubios pagalbos traumų atvejais teikimo kokybės ir prieinamumo gerinimas Panevėžio regione. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota 748 kv. m. Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus patalpų, įrengtas naujas 653 kv. m. priestatas ir įsigyta skyriui reikalinga medicininę įranga; rekonstruotos Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus patalpos bei įsigyta skyriui reikalinga medicininė įranga; įsigyta medicininė įranga 5 operacinėms. Projektui įgyvendinti skirta 2,15 mln. Eur, iš kurių 85 proc. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšos. Daugiau informacijos apie projektą www.esparama.lt

E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje ir VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje"

 

Projektu siekiama sudaryti sąlygas gyventojams ir pacientams, naudojantis projekto metu sukurtomis e. sveikatos paslaugomis elektroniniu būdu gauti savo ligos istorijos, tyrimų, ir kitus duomenis apie asmens sveikatą, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, tarpusavyje bendradarbiaujant ir saugiai keičiantis informacija el. priemonėmis užtikrinti savalaikes ir geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Projekto vykdytojas— VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, Panevėžio Respublikinė ligoninė projekto partneris. Projektui įgyvendinti skirta 2,9 mln. Eur, 85 proc. projekto išlaidų finansuojama Ekonomikos augimo veiksmų programos lėšomis. Daugiau informacijos apie projektą www.esparama.lt.

Informaciją apie kitus Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuotus projektus 20017-2013 m. laikotarpiu galite rasti interneto svetainėje www.esparama.lt.

 

Kitomis lėšomis vykdomi projektai:

Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams"

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa

Ligoninė dalyvauja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje, kurios tikslas yra gerinti nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei mažinti netolygumus tarp rajonų ir miestų ligoninių.  Projektui įgyvendinti skirta 1,04 mln. Eur lėšų suma. Projekto eigos ataskaita pateikta čia.

 
 VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos vartojimo sąnaudas" 
 
2014 m. gruodžio 17 d. pasirašyta finansavimo sutartis su Lietuvos aplinkos investicijų fondu", projektui įgyvendinti skirta 1,14 mln. Eur subsidija iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Projekto įgyvendinimo metu bus apšiltintos pastatų išorinės sienos, keičiamos lauko durys ir langai, rekonstruojamas vieno iš pastatų stogas ir atliekami kiti modernizavimo darbai. Projektas atitinka nacionalinės darnaus vystymo strategijos pagrindinį Lietuvos darnaus vystymosi siekį— pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius iki 2020 metų pasiekti esamą Europos Sąjungos vidurkį, pagal aplinkos taršos rodiklius— neviršyti Europos Sąjungos leistinų normatyvų, laikytis tarptautinių konvencijų, ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, reikalavimų. 
 
  VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės Biržų rajone, Likėnų kaime gydomojo korpuso ir maisto gaminimo bloko rekonstrukcija"  
 
Projekto tikslas— rekonstruoti esamą 3.111 kv.m. gydomojo korpuso infrastruktūrą (hidroterapijos, peloidų terapijos, kineziterapijos, fizioterapijos skyrius), maisto gaminimo bloką, reabilitacijos komandos specialistų kabinetus, įrengti palatas pacientams su pagerintoms buitinėmis sąlygomis, apšiltinti korpuso fasadą, rekonstruoti visus inžinerinius (elektros, šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų, palatinės signalizacijos, ryšių) tinklus, įrengti priešgaisrinę-apsauginę signalizaciją. Valstybės kapitalo lėšomis įgyvendinamas projektas pradėtas 2008 m., planuojama pabaiga 2018 m., projektui įgyvendinti planuojama skirti 3,98 mln. Eur valstybės kapitalo lėšų. 

© 2013 Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė,

Smėlynės g. 25 LT-35144, Tel. (8 45) 507244, faks (8 45) 501520, info@panevezioligonine.lt, PVM mokėtojo kodas LT913401219.

Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 191340120.